X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nytt uppdrag till Läkemedelsverket för fler kliniska prövningar

14 mars
Sjuksköterska tar blodprov på patient

Läkemedelsverket får i uppdrag att sammanställa nationell statistik över kliniska prövningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Detta som ett svar på den nedgående trenden för antalet prövningar i Sverige – ett hinder för medicinsk innovation och utvecklingen av nya behandlingar. 

Regeringens mål med uppdraget är att öka Sveriges attraktivitet som genomförandeland. Att säkra platsen som life science-nation med fortsatt rekordstark läkemedelsexport kräver att fler företag väljer att genomföra sina prövningar här. Det ger samtidigt svenska patienter tidig tillgång till nya behandlingar, något som kan vara livsavgörande. 

Bland annat ska Läkemedelsverket förenkla åtkomsten till statistik, ta fram nationella riktlinjer och jämförbara nyckeltal samt säkerställa överensstämmelsen med internationella standarder. 

Med ett nationellt system för jämlik rekrytering av patienter och uppföljning av prövningarnas kvalitet kan Sverige stärka sin position i den globala konkurrensen om läkemedelsföretagens kliniska studier. 

Utökning av statistik kring läkemedelsprövningar ligger rätt i tiden 

Att uppdraget till Läkemedelsverket kommer just nu är läglig tajming, konstaterar Lifs expert Frida Lundmark. Antalet ansökningar om att starta kliniska läkemedelsprövningar i Sverige har sjunkit de senaste tio åren och trenden fortsatte nedåt 2023.  

–  Lif har under lång tid påtalat behovet av mer detaljerad statistik över kliniska prövningar för att få en detaljerad bild över status och trender, genomföra insatser för att stärka förutsättningarna och sedan följa upp att åtgärderna har avsedd effekt. Det är mycket positivt och välkommet att Läkemedelsverket får detta uppdrag just  nu eftersom situationen fortsätter att försämras trots att frågan aldrig haft så stort fokus från både politiken och life science-Sverige. Behovet av mer statistik är nödvändigt för att säkerställa rätt insatser som de facto gör skillnad 

HiKS stärker tillgången till kliniska studier 

2023 lanserade Lif databasen HiKS (Hitta kliniska studier) där företagsinitierade kliniska prövningar från Lif och Sweden Bios medlemsföretag finns samlade. Syftet är att underlätta för patienter och kliniker att hitta prövningar men också att få fram mer information och statistik. 

– Uppdraget till Läkemedelsverket ligger helt i linje med Sveriges behov och vi ser fram emot en nära dialog i utformningen och det kommande arbetet. Hela sektorn har ett gemensamt ansvar att återigen etablera Sverige som förstahandsval för kliniska prövningar, säger Frida Lundmark. 

Ett nationellt partnerskap för att lyfta Sverige som prövningsland 

Men fler insatser behövs och borde påbörjas så snart som möjligt. Lif efterlyser ett fokuserat partnerskap där sektorns aktörer tillsammans arbetar för att förbättra Sveriges kapacitet och position som prövningsland. 

– Vi har föreslagit ett nationellt partnerskap för kliniska prövningar – Swe Trial – där regioner, företag och akademi jobbar ihop. En sådan gemensam kraftsamling skulle på ett effektivt sätt ge fler patienter möjlighet att delta i kliniska prövningar samtidigt som globala läkedelsföretag förlägger mer av sin verksamhet till Sverige, avslutar Frida Lundmark. 

Läs om uppdraget på regeringens webbplats 

 

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy