X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif i SvD Debatt: Svensk life science står starkt – men konkurrenskraften är allvarligt hotad

7 mars
Läkemedelsproduktion

I en gemensam debattartikel  i SvD skriver Lif, IKEM och SwedenBio om att svenska satsningar på innovation riskerar att hämmas av ett europeiskt lagförslag.

Läkemedel ökar i betydelse för svensk ekonomi. Nya siffror visar att den svenska exporten av läkemedel fortsätter växa starkt och slår nya rekord, även i en svagare konjunktur. Strategiska initiativ har gett effekt, men svenska satsningar på innovation riskerar nu att hämmas av ett europeiskt lagförslag. 

Försämrat dataskydd hot mot konkurrenskraften

I ett centralt förslag i översynen av EU:s läkemedelslagstiftning föreslår kommissionen, i syfte att öka den jämlika tillgången till nya behandlingar i unionen, att förkorta det lagstadgade dataskyddet från åtta till sex år genom att koppla det till förhållanden som är mycket oförutsägbara och utanför branschens kontroll. Ett villkorat system för dataskydd skulle medföra en osäkerhet för läkemedelsföretag med kraftig påverkan på investeringsviljan och en betydande minskning av patienters tillgång till läkemedel. 
 
När EU nu uppdaterar sin läkemedelslagstiftning är det viktigt att vi stärker europeisk och svensk läkemedelsindustri, inte äventyrar den. Statliga initiativ som den nationella life science-strategin och offensiva satsningar har spelat en betydande roll i Sveriges strävan att bli en ledande life science-nation, och regeringen har initierat flera nya och lovvärda processer för att stärka svensk innovationskraft, men en försämring av de immateriella rättigheterna skulle lägga sig som en blöt filt över nationella satsningar. Om svenska satsningar på innovation inte kommer tillsammans med ett europeiskt ramverk som ger optimala förutsättningar, kommer de inte få önskad effekt.

Läs hela debattartikeln i SvD