X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif i Dagens Samhälle: ”Inför inte regelverk utifrån hur verkligheten tidigare såg ut”

29 februari
Illustration domarklubba

I ett inlägg i Dagens Samhälle framförde prissättningsmyndigheten TLV och Sveriges kommuner och regioner (SKR) att EU:s nya läkemedelslagstiftning ska innehålla ett obligatoriskt krav på jämförande kliniska studier för att ett nytt läkemedel ska godkännas. I en replik utvecklar Lifs vd Johan Färnstrand varför detta inte är rätt väg att gå.

Det är ibland inte etiskt försvarbart med en kontrollgrupp som inte ges aktiv behandling, konstaterar Johan Färnstrand bland annat.

Obefogat med oro kring svag evidens

Under många år har nationella subventionsmyndigheter kritiserat EU:s läkemedelsmyndighet EMA för att godkänna läkemedel utifrån alltför svag medicinsk evidens. Det anses försvåra den hälsoekonomiska utvärderingen och patienternas tilltro till läkemedel skulle dessutom riskera att skadas. Men stämmer påståendet? Har patienter skäl att vara oroliga? Det korta svaret är nej.

Läs hela artikeln i Dagens samhälle