X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsexporten fortsätter att slå nya rekord

28 februari
Frida Lundmark

Nya siffror från SCB visar att exporten av läkemedel fortsatte att öka kraftigt under förra året och slår nya rekord. Läkemedel står nu för 7,3 procent av Sveriges totala export.

Den totala svenska varuexporten uppvisade under 2023 en ökning med drygt fem procent i värde jämfört med 2022, och en svag ökning i volym med en procent. Samma period ökade läkemedelsexporten med tio procent i värde och tre procent i volym.

Läkemedelsexporten ökade med tio procent 2023

Sverige exporterade läkemedel för 152,5 miljarder under 2023, och läkemedelsexporten växte därmed med tio procent från 2022, vilket var ett anmärkningsvärt starkt år då exporten ökade 40 procent jämfört med 2021. Under den senaste tioårsperioden har läkemedelsexporten vuxit med 180 procent.

Läkemedel – en växande basnäring för Sverige

– Läkemedel är Sveriges dolda basnäring och branschens betydelse för Sveriges ekonomi fortsätter att växa stadigt och kraftigt. De ökande exportsiffrorna visar att läkemedel utgör ett styrkeområde för Sverige som är helt avgörande att behålla och utveckla, säger Frida Lundmark, sakkunnig Life Science på Lif.

Läkemedelsexporten förbättrade Sveriges handelsnetto

Under 2023 importerade Sverige läkemedel för 70 miljarder kronor, vilket ger ett positivt handelsnetto på 82 miljarder kronor. Sveriges totala handelsnetto för 2023 var 56 miljarder. Den starka läkemedelsexporten medförde således att Sverige kunde visa ett positivt handelsnetto gentemot omvärlden. Utan den starka läkemedelsexporten hade Sverige haft ett negativt handelsnetto på -26 miljarder kronor.

Global konkurrens om läkemedelsföretagens investeringar

– Branschen går starkt. Det är resultatet av offensiva satsningar på forskning, utveckling och grön produktion. Samtidigt är den internationella konkurrensen om att attrahera läkemedelsföretagens investeringar stenhård. För att bibehålla den positiva trenden behöver svenska satsningar på innovation komma tillsammans med ett europeiskt ramverk som ger optimala förutsättningar. Därför är det så otroligt viktigt att Sverige tar en tydlig position för konkurrenskraft i förhandlingarna gällande översynen av EU:s läkemedelslagstiftning, säger Frida Lundmark.