X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Fler med sällsynta sjukdomar skulle kunna få tillgång till läkemedel

29 februari
Karolina Antonov

Skottdagen den 29 februari är de sällsynta hälsotillståndens dag. Under de fyra år som gått sedan senast har mycket hänt. Bland annat har många nya läkemedel för behandling av sällsynta hälsotillstånd utvecklats.  

För nästan 25 år sedan tog EU fram en lagstiftning för att stimulera utvecklingen av särläkemedel mot sjukdomar där effektiv behandling saknas. Det har gett resultat. Nya läkemedel tas fram och allt pekar på att trenden kommer att fortsätta.  

Sveriges regering vill stärka tillgången till särläkemedel för sällsynta diagnoser

Samtidigt har det visat sig att bara en del av dessa nya behandlingar finns att tillgå för svenska patienter. Det har väckt debatt som regeringen har uppmärksammat genom uppdrag till prismyndigheten TLV för att stärka tillgången till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd och till Socialstyrelsen om att ta fram en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. 

TLV föreslår en ny förhandlingsmodell för prissättning

TLV:s förslag för att fler så kallade särläkemedel ska kunna användas omfattar att samhället ska kunna betala mer för läkemedel när det är mycket få patienter som har behov av behandlingen. 

Myndigheten lyfte också behovet av ett bättre sätt att förhandla om priser med läkemedelsföretag. Lif anser att det är bra och vill vara med när staten och regionerna nu arbetar vidare med förslagen inom överenskommelsen om statsbidraget. Lif ser ett stort behov av att på detta sätt modernisera läkemedelssystemet och en sådan svensk förhandlingsmodell är rätt sätt att åstadkomma det.   

Sverige ska ta fram en strategi för sällsynta hälsotillstånd

Att Sverige äntligen tar fram en strategi för sällsynta hälsotillstånd är ytterligare ett viktigt steg. Även om läkemedelsfrågan inte ska hanteras direkt är strategin viktig för läkemedelsföretagen eftersom den kommer att påverka hur sjukvården organiseras, till exempel för att fler ska kunna få en tidig diagnos. 

Bättre vård för patienter med sällsynta sjukdomar innan nästa skottdag

– Nästa skottdag om fyra år hoppas jag att Sverige kan erbjuda patienter med sällsynta hälsotillstånd en ännu bättre vård, säger Lifs analyschef Karolina Antonov. Vi har särskilda utmaningar med att hantera särläkemedel. Vårt sätt att tillgängliggöra dessa behöver förändras så att även patienter med sällsynta diagnoser får dra nytta av den spännande medicinska utveckling som nu sker.