X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Välkommet beslut om ersättningsmodell för tillgång till antibiotika

26 januari
Illustration petridisk

Regeringens beslut om att Folkhälsomyndigheten ska fortsätta med sin ersättningsgaranti för smala men medicinskt viktiga antibiotika är positivt. Modellen säkerställer tillgången till läkemedel som är centrala för att upprätthålla en effektiv hälso- och sjukvård i Sverige och motverka antibiotikaresistens.

Regeringen har beslutat att Folkhälsomyndighetens uppdrag att öka tillgången till viktiga antibiotika ska fortsätta. Det handlar om den modell för garanterad ersättning, som syftar till att säkerställa tillgången till smala men medicinskt betydelsefulla antibiotika, som myndigheten framgångsrikt har testat: företagen får ett fast belopp för att tillhandahålla dessa nya och nödvändiga produkter vid behov på den svenska marknaden. 

Ett brett sortiment av fungerande antibiotika är nödvändigt 

Socialminister Jakob Forssmed säger i ett pressmeddelande att åtgärden är viktig för att skydda tillgången till fungerande antibiotika:  

 – Tillgång till ett brett sortiment av verkningsfulla antibiotika är en förutsättning för att kunna bedriva en modern hälso- och sjukvård. Sverige är en förhållandevis liten marknad och det gör att vi behöver utveckla och implementera nationella modeller för att se till att regioner och professioner har tillgång till antibiotika av särskilt medicinskt värde när det behövs.  

Resistenta bakterier hotar sjukvården 

Antibiotikaresistens är ett ökande globalt problem. Resistenta bakterier är ett hot mot sjukvården eftersom antibiotika är en grundförutsättning för bland annat operationer, cancerbehandlingar och transplantationer. Utan dem riskerar sjukvården att kollapsa och inte kunna erbjuda vare sig grundläggande eller avancerade behandlingar.  

Folkhälsomyndigheten kommer nu att fortsätta att arbeta med modellen för garanterad ersättning och ska ta hänsyn till processerna inom EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (DG HERA) om tillgänglighetsmodeller för nya antibiotika på Europanivå.   

Ersättningsmodellen för spetsantibiotika borde vara värdebaserad 

Lif har bidragit aktivt i utvecklingen av ersättningsmodellen som ska trygga tillgång till spetsantibiotika i Sverige och välkomnar beskedet från Folkhälsomyndigheten. Den skulle dock behöva vidareutvecklas till en värdebaserad ersättningsmodell. Det skulle ge en större effekt.  

Nya antibiotika måste utvecklas 

Huvudsyftet med modellen är att säkerställa tillgång till redan befintliga läkemedel. Det är helt nödvändigt. Men för att effektivt motarbeta hotet från AMR, antimikrobiell resistens; krävs också att nya antibiotika tas fram för att ersätta de gamla, som förr eller senare kommer att bli verkningslösa när bakterierna utvecklar resistens. Det är något Bengt Mattson, expert på antibiotikaresistens på Lif, understryker:  

– Vi välkomnar arbetet på både svensk och europeisk nivå för att hitta modeller som säkrar tillgänglighet. Men viktigt att ha med sig är att detta inte säkerställer nyutveckling av antibiotika. För det behövs helt andra typer av pull-incitament. 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4