X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny rapport utforskar digitalisering av bipacksedlar

31 januari
Illustration digital jordglob

Rapporten ”Framtidens bipacksedel” beskriver gällande regelverk och olika initiativ som pågår inom EU kring digitala bipacksedlar. Rapporten beskriver också de fördelar och utmaningar som finns för att främja utvecklingen av digitala bipacksedlar.

I Sverige har patienter haft tillgång till digital läkemedelsinformation i över 20 år via Fass.se och idag når ett stort antal patienter kvalitetssäkrad läkemedelsinformation via Fass webbsida och appar. I och med att Europa kommer att få en ny läkemedelslagstiftning finns möjlighet att modernisera och möta läkemedelsanvändarnas behov av läkemedelsinformation och öppna upp för utvecklingen av framtidens bipacksedel, där digitala format skulle kunna utgöra grunden, i stället för dagens tryckta bipacksedlar som finns med i läkemedelsförpackningarna. Det kommer dock att finnas patienter som har behov av förstärkt rådgivning och eventuellt också av läkemedelsinformation i utskrivet format. 

Pågående EU-arbete om digitala bipacksedlar

Inom EU pågår arbete med digitala bipacksedlar för läkemedel. Initiativet syftar till att modernisera och förenkla processen när läkemedelsföretag och myndigheter hanterar produktinformation för läkemedel. För de länder i Europa som saknar en digital tjänst för läkemedelsinformation finns också stora förhoppningar om att en digitalisering av bipacksedeln ska ge patienter bättre förutsättningar att få tillgång till uppdaterad information och läkemedelsinformationen kan göras tillgänglig vid rätt tillfälle på ett välanpassat sätt. Alla länder i Norden har i dagsläget tjänster som tillgängliggör bipacksedlar i digitala format.

– I Sverige hade 81% av de som är över 18 år nyttjat digitala hälsovårdstjänster under 2023. Vi vet att många personer i Sverige väljer att ta del av bipacksedlarna digitalt via webbidor och appar. Det finns ännu mer vi kan göra med att skapa en bättre strukturerad information och jobba ännu mer med att göra informationen tillgänglig för olika användargrupper, säger Gunilla Englund, digitaliseringsexpert på Lif.

Ökad trygghet med digitala bipacksedlar i vården

Digitala bipacksedlar kan användas för att underlätta patienters kunskapsinhämtning kring komplex läkemedelsinformation, vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet. Genom att anpassa den digitala bipacksedeln efter användarens behov såsom uppläsningsfunktion, integrering med olika digitala hjälpmedel, möjlighet att förstora text, kan det vara särskilt gynnsamt för användare med olika funktionsvariationer eller begränsningar när det gäller att ta till sig tryckt information.

Digitala bipacksedlar för en bättre miljö 

Att gå över till digitala bipacksedlar och släppa kravet på tryckta bipacksedlar i läkemedelsförpackningarna skulle även leda till minskad miljöbelastning. Detta steg mot att minska användningen av pappersbipacksedlar är i linje med hållbarhetsmål och främjar därmed en mer miljövänlig tillväxt inom läkemedelsbranschen. Ytterligare en viktig aspekt är att det skulle vara avsevärt mycket lättare att flytta läkemedelsförpackningar mellan olika länder om det inte fanns tryckta bipacksedlar i läkemedelsförpackningarna. Detta skulle kunna motverka bristsituationer, som är ett stort problem i Europa.

Rapporten "Framtidens bipacksedel" 

Ladda ned rapporten i sin helhet (pdf)

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy