X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Folk och försvar lyfte näringslivets roll för Sveriges beredskap

12 januari
Folk och försvar seminarium

Folk och försvars rikskonferens 2024 gav plats åt näringslivets och civilförsvarets betydelse för svensk säkerhet. Från Lif deltog vd Johan Färnstrand, som poängterar behovet av starka partnerskap för en hållbar försörjning av varor och tjänster.

Den civila sektorn och näringslivet är centrala för en god beredskap där flödet av samhällsviktiga varor och tjänster flyter obehindrat och bidrar till Sveriges säkerhet. Nyss avslutades Folk och försvars rikskonferens 2024 där Lifs vd Johan Färnstrand och ordförande Malin Parkler deltog. 

Lif diskuterade säkerhetsstrategier och civilt försvar

– Ett stort fokus låg i år på civilt försvar, där näringslivets bidrag till ekonomi, handel, och försörjning fick mycket uppmärksamhet. Vi gavs tillfälle att visa vad vi kan och vad vi står för, säger Johan Färnstrand. Alla sektorer måste ta sitt ansvar. Sverige kan inte uppnå en fullskalig beredskap utan ett aktivt och starkt näringsliv. Att bli helt självförsörjande är inte realistiskt. Vi behöver en fungerande handel med robusta system för bland annat ekonomi och logistik. 

Beredskap inom sjukvården – samarbeten mellan myndigheter och näringslivet  

Under konferensdagarna i Sälen bjöd även civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB, in näringsliv och arbetstagarorganisationer till ett möte. Där diskuterades det pågående arbetet med utvecklingen av civilförsvaret och svensk försörjningsberedskap. Försvarsberedningen har föreslagit att MSB ska få ansvar för att samordna dessa frågor och hålla i en ny beredskapssektor: försörjning med industrivaror. Myndigheten ska också göra en försörjningsanalys. De kommer börja med området läkemedel och sjukvårdsprodukter, och Lif är inbjudna att bidra. 

– Som en bransch som tillhandahåller kritiskt material till Sverige vid både freds-, kris- och krigstid är det viktigt att medverka, säger Johan Färnstrand. Vi besitter unik kunskap om våra produkter och leveranskedjor och hur vi bistår sjukvården och patienterna i vardagen. Vårt samarbete med myndigheter och andra nyckelaktörer bidrar till att Sverige står redo för dagens utmaningar inom svensk säkerhet och har hög beredskap vid framtida scenarier.