X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

EU stärker sin läkemedelsförsörjning för ett ökat oberoende

19 januari
Läkemedelstillverkning

Den här veckan påbörjar EU:s allians för kritiska läkemedel sitt arbete, ett initiativ för att stärka tillverkningen av viktiga mediciner inom unionen och diversifiera internationella leveranskedjor. Målet är att öka Europas självförsörjning och säkerställa tillgången på kritiska läkemedel så att vi minskar vårt beroende av leverantörer i andra delar av världen.

Europeiskt samarbete och stark frihandel 

Europeiskt samarbete för ökat oberoende i kombination med strategisk lagerhållning är rätt väg att gå, säger Bengt Mattson, expert på läkemedelsförsörjning på Lif. Men fortsatt frihandel vid krissituationer är också helt nödvändigt. 

– Inget land klarar sig ensamt. EU-staterna måste samarbeta för att hantera situationer där global oro gör att producenter av viktiga läkemedel eller insatsvaror i andra delar av världen inte kan leverera som vanligt. Men det får inte slå över i protektionism. 

Fokus på sårbarheter och europeisk produktion av läkemedel 

Industrialliansen ska bland annat analysera sårbarheter i leveranskedjan för kritiska läkemedel och sporra produktion inom unionen. 

– Än så länge finns ingen detaljerad information om hur arbetet ska bedrivas men den svenska läkemedelsbranschen är redo att bidra, kommenterar Bengt Mattson. 

I vår planerar EU-kommissionen att genomföra en serie möten där man ska ta fram rekommendationer för att säkra en robust tillgång till läkemedel. Experter från medlemsländerna kommer att bjudas in för att delta i arbetet och Lif hoppas kunna bistå med kunskap och perspektiv. 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4