X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bättre möjligheter till läkemedelsutveckling när Socialstyrelsen ska öka tillgången till hälsodata för forskning

31 januari
Illustration mobil

Socialstyrelsen ska förbättra tillgången på hälsodata för forskning. Detta genom kortare handläggningstider på beställningar från Sveriges hälsodataregister och högre kvalitet på leveranserna. För närvarande får forskare, myndigheter och läkemedelsföretag vänta upp till ett år – en flaskhals för forskning och utveckling. 

Socialstyrelsen hanterar beställningarna från flera hälsodataregister. Myndigheten får nu i uppdrag av regeringen att skapa och genomföra en åtgärdsplan för att effektivisera beställningsprocessen, något som kommer att stärka Sverige som Life Science-nation.

Sekundäranvändning av hälsodata är nödvändigt för forskande läkemedelsföretag

Den forskande läkemedelsbranschen har länge efterfrågat en snabbare och smidigare tillgång till uppgifter från hälsodataregistren och Lif välkomnar beskedet.

– Våra medlemsföretag har stort behov av att effektivt kunna få tillgång till data från hälsodataregistren – särskilt läkemedelsregistret, säger Lifs analyschef Karolina Antonov. Sekundäranvändning av hälsodata för forskning, epidemiologiska undersökningar och statistik är nödvändigt för att kunna driva på utvecklingen av nya behandlingar och säkerställa noggrann uppföljning av läkemedel. Det här kommer bidra till Sveriges konkurrenskraft inom Life Science. Hälsodataregistren är en av våra främsta tillgångar.

Data om sjukhusläkemedel i hälsodataregistren kommer att öka ansökningstrycket

Uppdraget ligger också rätt i tiden eftersom det ger Socialstyrelsen möjlighet att förbereda sig inför den ökade efterfrågan på sekundäranvändning av uppgifter från hälsodataregistren som är att vänta; just nu pågår Utredningen om hälsodataregister och Utredningen om fortsatt utveckling av registret nationell läkemedelslista, båda med direktiv att göra uppgifter om rekvisitionsläkemedel tillgänglig.

Goda erfarenheter från Socialstyrelsens tidigare arbete för ökad tillgång till statistik

Karolina Antonov säger att Lif har goda erfarenheter av Socialstyrelsens tidigare arbete för att utveckla utlämnande av uppgifter. Sjukvårds- och Life Science-sektorn har fått komma med inspel, vilket lett till ett konkret och framgångsrikt resultat.

– Socialstyrelsen var framgångsrika när de hade i uppdrag att förbättra statistikutlämningen. Vi och andra aktörer bidrog i arbetet och resultatet blev en enklare process för att beställa statistik från olika hälsodataregister.

Lif hoppas på löpande information om hur arbetet fortskrider så att medlemsföretagen kan planera för förändringarna innan myndigheten slutredovisar uppdraget i juni 2025.

Foto på kontaktpersonen

Tf vd

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel