X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Satsning på ledande svensk position inom biologiska läkemedel förlängs

12 september 2023
Forskare i laboratorium

Tre forskningscentrum som blivit viktiga aktörer i det svenska ekosystemet för biologiska läkemedel får nu ny finansiering från Vinnova och Vetenskapsrådet. Verksamheterna ska göra Sverige ledande inom utveckling och produktion, något som på sikt bidrar till export, tillväxt och fler jobbtillfällen.

Tre forskningscentrum har sedan 2016 ingått i ett program för biologiska läkemedel. Där arbetar små och stora läkemedelsföretag, akademin och sjukvården med forskning, utveckling och innovation. Allt som en del i regeringens strategi för svensk Life Science. Målet är att göra Sverige ledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel, något som på sikt ska bidra till framgångsrik export, ekonomisk tillväxt och fler jobbtillfällen. 

Vinnova och Vetenskapsrådet har drivit programmet som fick 320 miljoner 2016–2023. De medverkande parterna har i sin tur bidragit med motsvarande belopp. Nu förlängs finansieringen. Totalt får de tre centrumen dela på tolv miljoner under kommande år. 

Forskningscentrumen stärker svensk sjukvård och Life Science 

Vinnova säger att centrumen blivit viktiga komponenter i det svenska ekosystemet för biologiska läkemedel och avancerade terapier. Satsningen kompletterar andra initiativ på området och stärker ytterligare den svenska konkurrenskraften. 

Regeringens ambition var bland annat att samverkan skulle leda till en kunskapsöverföring som ökar sjukvårdens möjlighet att implementera nya biologiska läkemedel och stärker samverkan kring läkemedelsprövningar och utvärdering av behandlingar.  

Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif, säger att beslutet om ytterligare finansiering är väl spenderade pengar.  

– Här kan näringslivet skapa ett nära samarbete med akademisk forskning och hälso- och sjukvårdsaktörer så att framsteg som görs leder till kommersiell tillämpning och implementering och därigenom tillgängliggör biologiska läkemedel i svensk och internationell hälso- och sjukvård.  

Ger spetskompetens och internationell attraktivitet 

Det leder också till att läkemedelsföretagen kan utveckla sitt sätt att arbeta med såväl forskning som produktion av läkemedel. Hela sektorn vässar sin kompetens och kapacitet och Sverige blir en starkare aktör internationellt.  

– Ju fler excellenta miljöer för samverkan Sverige kan etablera kring Life Science, desto mer attraktiva blir vi för internationella läkemedelsföretag genom att erbjuda spetskompetenser inom forskning och innovation, säger Frida Lundmark.  

– Vi måste kunna erbjuda möjlighet att producera och använda de avancerade biologiska terapier som kommer i allt större skala och som har en komplexitet vad gäller både forskning och användning som vi aldrig sett tidigare. Sverige blir attraktivt genom kompetens, möjlighet till samverkan med alla relevanta aktörer och forskningsinfrastrukturer i internationell toppklass.   

Centrumen är CAMP – Centre for Advanced Medical Products, CellNova och Next Bio Form.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy