X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regeringens näringslivsråd diskuterade kritiska beredskapsfrågor

28 september 2023

Lif ingår i Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap som verkar för att  samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas utan störningar oavsett globala händelser. Den 26 september kallade rådet till möte.

Näringslivet måste samverka med andra samhällsviktiga aktörer kring lösningar för att upprätthålla kritisk verksamhet som exempelvis hälso- och sjukvården. Lifs vd Johan Färnstrand och Bengt Mattson, expert på försörjningsfrågor, representerade läkemedelsbranschen när regeringens näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap samlades under ledning av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Rådet ska stärka kunskapen i kritiska tvärsektoriella frågor och verka för att kritiska leveranser och tjänster i det svenska samhället upprätthålls oavsett händelser i omvärlden.

Utredning om nationell funktion för försörjningsberedskap

På mötet gick Birgitta Böhlin igenom utredningen om en nationell funktion med ansvar för försörjningsberedskap och deltagarna gav sina nyckelkommentarer till ansvariga inom näringslivsrådet – ett värdefullt tillfälle till dialog med ministrar och myndighetsdirektörer.

Uppdatering inom säkerhetspolitiska frågor 

Utöver utredningens förslag lyftes säkerhetspolitiska frågor där överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektören för MSB Charlotte Petri Gornitzka beskrev det aktuella militära och civila omvärldsläget.

Förutom Carl-Oskar Bohlin deltog även energi- och näringsminister Ebba Busch och försvarsminister Pål Jonson från regeringen.

Fortsatt samarbete med regeringen för stärkt beredskap

Lif ser fram emot fortsatta möten och hoppas på ännu fler möjligheter att bidra inom ramen för rådets arbete. Det är en värdefull plattform för erfarenhetsutbyte och information som gör Sverige väl rustat i tider av kris, krig och förhöjd beredskap.

 

Foto: Regeringskansliet