X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regeringen satsar mångmiljonbelopp på covidvaccin för 2024

7 september 2023
Vaccin

I höstbudgeten avsätts nästan 800 miljoner kronor för inköp av covidvaccin, då staten förlänger överenskommelsen med SKR för att säkerställa en jämn och hög vaccineringstäckning under nästa år. Det ger regionerna goda förutsättningar att fortsätta skydda riskgrupperna.

Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har sedan 2022 en överenskommelse om att staten betalar för inköpen av covidvaccin inklusive påfyllnadsdoser och att regionerna ansvarar för att genomföra vaccineringen. Nu förlängs överenskommelsen för andra gången. I den kommande höstbudgeten avsätts 792 miljoner kronor för inköp av vaccin under hela 2024.

Primärt görs förlängningen för att täcka riskgruppernas behov av påfyllnadsdoser och målet är att få en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt tack vare god tillgång till vaccin i hela landet.

Viktigt att fortsätta satsningen på hög vaccineringsgrad

Lifs vaccinexpert Bengt Mattson välkomnar att satsningen förlängs.

– Det krävs en god tillgång och långsiktig beredskap för att säkerställa en hög vaccineringsgrad. Genom att regeringen skjuter till nya pengar får regionerna nu goda förutsättningar att fortsätta arbetet. De som tillhör en riskgrupp behöver skyddas men det är också viktigt att alla som vill får möjlighet att vaccinera sig. Det minskar risken för svår sjukdom och i värsta fall död.

Överskott av covidvaccin doneras vidare

Folkhälsomyndigheten fick nyligen också i uppdrag från regeringen att under 2023 överlåta de vaccindoser mot covid-19 som inte Sverige behöver till andra länder.

– Det är en bra, hållbar lösning att regionernas eventuella överskott kan användas för att täcka andra länders vaccinbehov. Jag hoppas att initiativet fortsätter under 2024, säger Bengt Mattson.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4