X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nya ledamöter i Lifs styrelse

21 september 2023
Ett foto på Emelie Antoni, Johan Kahlström och Daniel Lucas .

Tre nya medlemmar valdes in i Lifs styrelse den 18 september: Daniel Lucas från Eli Lilly, Emelie Antoni från AstraZeneca och Johan Kahlström från Novartis. De ser fram emot att arbeta fokuserat med frågor som snabbare tillgång till innovativa läkemedel och en ledande global position för svensk Life Science.

Emelie Antoni: Fortsätt utveckla samarbetet med akademi, näringsliv och offentlig sektor

Emelie Antoni, AstraZeneca, kommer med sina drygt 20 år i branschen och erfarenheter från ledarroller utomlands att bidra med både ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

– Det viktiga arbete som Lif bedriver för svensk hälso- och sjukvård, för Life Science-sektorn och kanske främst för patienter är något jag verkligen ser fram emot att delta i.

– Att skapa de bästa förutsättningarna för att leverera livsviktiga läkemedel till patienter motiverar mig dagligen, och för att uppnå det är det av största vikt att vi fortsätter utveckla samarbetet med akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Johan Kahlström: Lif är viktigt för företagens möjligheter att verka framgångsrikt

Johan Kahlström, Novartis, säger att Lifs arbete spelar en viktig roll för medlemsföretagens möjligheter att verka framgångsrikt i Sverige och för att driva en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvårds- och läkemedelspolitik med patientens behov och partnerskap i centrum.

– Under mandatperioden kommer jag aktivt arbeta för att företräda medlemsföretagens intressen. Och personligen brinner jag för att säkerställa att vi skapar rätt förutsättningar för en snabb och jämlik introduktion av innovativa läkemedel i Sverige i partnerskap med hälso- och sjukvården, med gemensamma mål om att förbättra hälsa och livskvalitet för Sveriges patienter.

Daniel Lucas: Min drivkraft är att innovativa läkemedel snabbare ska nå patienterna

Daniel Lucas, Eli Lilly, är imponerad över Lifs goda rykte och förtroende som partner hos aktörerna i sektorn när det handlar om att framgångsrikt arbeta för ett hållbart och innovationsvänligt klimat för Sveriges hälso- och sjukvård.

– Det speglar mycket väl vilket fantastiskt arbete med att hitta win-win-lösningar för den innovativa sjukvårdsbranschen och samhället som Lif har uträttat genom åren.

– Jag känner mig väldigt entusiastisk över innovationsnivån och de nya läkemedel som erbjuds och utvecklas av vår bransch. Den innovativa läkemedelsbranschen har djupgående möjligheter att förbättra livet för människor, det är min drivkraft och inspirerar mig att göra mitt bästa varje dag för att säkerställa att innovativa läkemedel snabbare når alla patienter i Sverige som behöver dem.

Som ny vice ordförande utsågs Jakob Tellgren, MSD.