X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Expertskatten säkrar internationell spetskompetens i Sverige

8 september 2023

Regeringen öronmärker medel i nästa års budget för att förlänga skattelättnaden för utländska experter som arbetar i Sverige. Utvidgningen av den så kallade expertskatten är nödvändig för att säkra den världsledande spetsforskning och innovation som krävs för Life Science-branschens tillväxt.

Life Science-företagen är en kunskapsintensiv bransch och tillgången till rätt kompetens är avgörande för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Den så kallade expertskatten ger kvalificerad utländsk personal en skattelättnad så att det blir mer attraktivt att stanna kvar och arbeta i Sverige. Den är strategiskt viktig och Lif välkomnar därför beskedet från regeringen att man öronmärker medel i den kommande höstbudgeten för att förlänga expertskatten från fem till sju år.

– Vi vill lägga grunden för en högre tillväxt i Sverige samtidigt som vi säkerställer goda villkor för företagande. Vi förlänger tiden som utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan få en skattelättnad från fem till sju år, säger finansminister Elisabeth Svantesson i en presskommentar.

Förslaget kommer att träda i kraft januari 2024 och tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 mars 2023.

Rätt kompetens är avgörande men en bristvara

Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif, säger att den utvidgade expertskatten kommer stärka Sveriges förmåga att attrahera internationell kompetens. Något som är nödvändigt för att säkra den världsledande spetsforskning, innovationskraft och läkemedelsutveckling som krävs för sektorns tillväxt.

– Det är en klok prioritering av regeringen. Senast i våras visade Vinnova att Life Science-sektorn som helhet växer men att kompetensförsörjningen är en svag punkt. Samma bild tecknas i samtal med branschens företrädare: rätt kompetens är avgörande men tyvärr en bristvara som hela världen tävlar om. Vi måste kunna attrahera de främsta talangerna och få dem att vilja stanna i Sverige för att långsiktigt och stabilt bygga vår konkurrenskraft.

Life Science-branschen kan bidra ännu mer till svensk ekonomi och hälsa

Svensk läkemedelsexport är en framgångssaga. Det senaste decenniet har den mer än fördubblats och står nu för drygt sju procent av den totala exporten. Och medan Sveriges BNP minskade med 0,8 procent under andra kvartalet 2023 fortsatte läkemedelsbranschen att växa, konjunkturläget till trots. Men vi kan inte nöjt luta oss tillbaka, konstaterar Frida Lundmark. Det krävs långsiktiga, genomtänkta satsningar för att stärka branschens förutsättningar.

– En av målsättningarna i den nationella Life Science-strategin är att svenska arbetsgivare ska ha goda möjligheter att rekrytera internationell expertis. Detta beslut stöttar den ambitionen. Vi hoppas att regeringskansliet fortsätter mejsla ut hur man kan vidta mått och steg för att realisera strategins målsättningar genom en konkret handlingsplan. Life Science-företagen stärker samhällsekonomin genom signifikanta bidrag till BNP samtidigt som de utvecklar produkter som stärker människors hälsa. Och branschen kan bidra ännu mer. För det krävs rätt förutsättningar och långsiktiga strategiska investeringar.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy