X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Podd: Antibiotikaresistens – den tysta pandemin, avsnitt 5

4 juli 2023

I detta avsnitt ger Håkan Hanberger, professor och infektionsläkare, och Ylva Sandström, medicinsk rådgivare på Lif och specialist i allmänmedicin, en bild av konsekvenserna för sjukvården om det inte längre finns effektiva antibiotika att tillgå. Vanliga kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar och andra rutinmässiga medicinska procedurer skulle bli riskfyllda och svåra att genomföra.

 

Men redan idag är problemet kännbart: resistensen hos vanliga tarmbakterier som E. coli har till exempel inverkan på behandlingen av infektioner här och nu. Håkan Hanberger tar även upp utmaningarna vid tillstånd som blodförgiftning och infektioner hos spädbarn – ett globalt problem.

Ylva Sandström berättar hur primärvården arbetar för mer restriktiv förskrivning av antibiotika och hur patienterna kan bidra, bland annat genom att undvika antibiotika vid vanliga åkommor som förkylningar.

Podden diskuterar också bland annat hur man kan bekämpa antibiotikaresistens på svenska sjukhus. En viktig åtgärd är bättre övervakning av vårdrelaterade och postoperativa infektioner inom ramen för Strama. Proaktiva system med varningssignaler för att hitta högriskpatienter behöver utvecklas och förstärkas.

Tidskriften The Lancet berättade förra året att Sverige har världens lägsta dödlighet i MRSA. Anledningen är effektiv screening för resistenta stafylokocker, särskilt beträffande patienter som vårdats utomlands eller har andra riskfaktorer. Genom att övervaka och bekämpa dessa bakterier på sjukhus och i samhället har Sverige lyckats kontrollera smittspridningen.

Medverkande

Håkan Hanberger, överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och professor vid Linköpings universitet

Ylva Sandström, allmänläkare och medicinsk rådgivare på Lif

Programledare: Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif

Avsnittet finns även på Podbean och på de vanliga poddplattformarna.