X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif i Göteborgs-Posten: "Vårdens digitalisering kräver en särskild förhandling”

5 juli 2023
Vårdpersonal tar blodtryck på patient

Regeringen planerar byggandet av en nationell digital infrastruktur för vården, vilket möjliggör säker och effektiv delning av patientinformation mellan vårdgivare. I en promemoria till socialministern föreslår Lif och tre andra branschorganisationer en Sverigeförhandling för att genomföra projektet.

Regeringen ska påbörja byggandet en nationell digital infrastruktur för vården så att personalen säkert och effektivt kan dela viktig information om patienter mellan vårdgivare. Sverige är i behov av ett system där informationen följer individen och är tillgänglig oavsett var man får vård.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken ”Vårdens digitalisering kräver en särskild förhandling” skriver Lif och branschorganisationerna Vårdföretagarna, TechSverige och Swedish Medtech att de har skickat in en promemoria till socialministern med ett konkret förslag om en Sverigeförhandling för att genomföra projektet.

Sverigeförhandling är en effektiv metod för att skapa den komplexa infrastrukturen

Vårdlandskapet är komplext och det kommer krävas en effektiv metod för att gå vidare med infrastrukturen – tidigare sätt har inte varit tillräckligt ändamålsenliga. Den mjuka styrning som staten tidigare tillämpat inom nationella kvalitetsregister och Vision e-Hälsa 2025 har haft liten effekt.

I en Sverigeförhandling kan alla aktörer, under nationell ledning – stat, regioner, kommuner, akademi och näringsliv – ta fram en plan för att lösa detta historiska infrastrukturbygge för hälsodata där alla parter får tydliga mandat och förutsättningar att svara för sin del av genomförandet. Näringslivets innovationsförmåga kan skapa stor nytta i arbetet.

Ett konkret arbete bör inledas redan under hösten

Debattörerna understryker att det inte finns tid att vänta och att ett konkret arbete bör inledas redan under hösten.

”Vi ser fram emot en dialog med Jakob Forssmed och ansvariga myndigheter om hur vi kan gå vidare med förslaget. En säkrare vård, bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och nya förutsättningar för forskning om nya medicinska behandlingar”, avslutar de.

 

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten