X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tillverkningscertifiering ska minska spridningen av antibiotikaresistens

13 juni 2023
Illustration av en fabrik

British standards institute har lanserat en global certifiering som ska minska risken för utsläpp av antibiotikarester i miljön vid läkemedelsproduktion. Den bygger på en tillverkningsstandard som branschen varit med och utvecklat. Lif hoppas att certifieringen kan användas vid upphandling i hela Norden.

Oacceptabla utsläpp av antibiotikasubstanser från tillverkning kan – tillsammans med rester utsöndrade av patienter som står på antibiotikabehandling – bidra till utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistens, AMR, som leder till att antibiotika tappar sin effekt och inte längre biter på infektioner.

På Världsmiljödagen i juni lanserade British standards institute (BMI) en ny global certifiering som ska bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Den ska främja ansvarsfull tillverkning av antibiotika med minimerad risk för utsläpp av antibiotikarester i miljön och bygger på en standard som läkemedelsbranschen, bland annat Lif, varit med och utvecklat.

Bygger på en ny standard för ansvarsfull tillverkning

Certifieringen bygger på en tillverkningsstandard, the Antibiotic Manufacturing Standard, som BMI tagit fram tillsammans med AMR Industry Alliance, en organisation som samlar företag inom Life Science-branschen för att bekämpa hotet från antibiotikaresistens. Verifieringen utförs av en oberoende tredje part som först utvärderar att produktionen fyller standardens krav och sedan gör årliga uppföljningskontroller.

Lif uppmanar företag att ansöka om certifieringen

Lif, som varit med i arbetet med certifieringen, uppmanar sina medlemsföretag att ansöka. Läkemedelsföretag som Pfizer, Roche och Sandoz med fler har redan börjat processen med ett urval av sina antibiotika. Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif, hoppas att så många som möjligt ansluter sig.

– Det är ett sätt att visa att tillverkarna i den globala antibiotikaleveranskedjan vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att antibiotika produceras ansvarsfullt. Läkemedelstillverkningen står för en mindre del av den antibiotika som hamnar i vattendragen men alla måste arbeta från sitt håll med de områden som de kan påverka.

Gemensamma miljökriterier för nordiska upphandlingsorganisationer

Parallellt har upphandlingsorganisationerna i Norge, Danmark och Island formulerat gemensamma miljökriterier för framtida nordiska upphandlingar av antibiotika. BSI-certifieringen ska räcka för att kvalificera produkterna. Men Sverige har valt att ställa sig vid sidan om och utveckla en egen certifieringsprocess, något Bengt Mattson beklagar.

– Läkemedelsbranschen vill ha harmonierade krav i Norden. Om certifieringen fungerar som bevis för en ansvarsfull tillverkning effektiviserar det arbetet för både företag och myndigheter. Att utarbeta en svensk variant känns överflödigt och kommer dessutom leda till mer dubbeljobb när den tas i bruk.

Fördelar med certifieringen på nationell nivå

Bengt Mattson ser också flera nyttor på nationell nivå med certifieringen.

– Företagen skulle till exempel kunna använda den för att kvalificera sig för den miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel som börjar användas 2025.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4