X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

”Life science är Sveriges framtid” – branschen skriver på DI Debatt

26 juni 2023
Kvinna i laboratorium

Den svenska Life Science-branschen har enorm potential att växa och möta globala hälsoutmaningar med ny medicinteknik och läkemedel. Men företagen behöver rätt förutsättningar. Regeringen måste satsa på att stärka konkurrenskraften med åtgärder på Sverige- och EU-nivå.

Det skriver företrädare för AstraZeneca, Elekta och branschorganisationer inom Life Science, bland annat Lif, och varnar för de senaste årens bekymmersamma utveckling.

Med företag som omsatte 365 miljarder kronor 2020 och sysselsätter över 50 000 personer är Life Science-sektorn en av landets basnäringar. Den bidrar idag med över tio procent av Sveriges export. Men Europa har på senare år tappat mark och för att Life Science-sektorn ska kunna vara fortsatt framgångsrik krävs insatser för att stärka konkurrenskraften, bland annat för att matcha USA:s satsningar på området.

Förslag på hur regeringen kan stärka konkurrenskraften

Därför är det allvarligt att förslaget till EU:s nya läkemedelslagstiftning pekar i fel riktning och riskerar att inte fylla sitt syfte: att öka tillgången till nya läkemedel i medlemsländerna och ge incitament till forskningsinvesteringar. Istället riskeras tillgången till nya, effektiva läkemedel och möjligheterna till en hälso- och sjukvård av hög internationell klass.

Lif och de övriga branschföreträdarna uppmanar regeringen att prioritera svensk och europeisk konkurrenskraft och kommer med förslag på åtgärder. Bland annat bör Sverige stå upp för immateriella rättigheter i förhandlingarna kring EU:s läkemedelslagstiftning, säkerställa att vår nationella Life Science-strategi kompletteras med en tydligt utstakad väg framåt och inkludera hälso- och sjukvård i export- och handelsstrategier.

Läs artikeln "Life science är Sveriges framtid" i sin helhet på Dagens Industris webbplats.