X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif diskuterade försörjningsberedskap med Näringslivsrådet

15 juni 2023
Ett fotografi på mötesdeltagarna

I veckan träffades Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap under ledning av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Lif var med som representant för läkemedelsbranschen. Rådet har bildats för att stärka kunskapen i tvärsektoriella frågor av vikt för Sverige, bland annat krigsplacering och försörjningsberedskap.

Förutom ministern för civilt försvar deltog energi- och näringsminister Ebba Busch och försvarsminister Pål Jonson från regeringshåll.

Vd Johan Färnstrand och Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning, uppskattade möjligheten till dialog med andra aktörer inom privat och offentlig sektor, försvarsmakten och ansvariga ministrar.

– Det är värdefullt med en arena för erfarenhetsutbyte och information som syftar till att göra Sverige väl rustat i tider av kris, krig och förhöjd beredskap, sade Johan Färnstrand efteråt och berättade att han hoppas på ännu fler möjligheter för Lif att bidra inom ramen för rådets arbete.

– Vi står till exempel gärna till förfogande för fokuserat arbete med viktiga delfrågor i mindre konstellationer. Näringslivets aktörer kan verkligen göra skillnad och tillsammans med andra samhällsviktiga organisationer kan vi hitta lösningar och samverkansformer för att stärka svensk försvarskapacitet och upprätthålla samhällsviktig verksamhet som exempelvis hälso- och sjukvården.

Krigsplacering av anställda – kritiskt för läkemedelsförsörjningen

På mötet, som var det andra i ordningen, informerade överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om läget i omvärlden. En tung punkt på agendan var krigsorganisation och krigsplacering, där MSB poängterade vikten av att krigsplacera anställda, särskilt nyckelpersoner som vars uppgifter inte kan övertas av andra.

Att trygga en stabil tillgång till läkemedel utan leveransstörningar är en hörnsten i beredskapsarbetet. Alla delar i försörjningskedjan måste vara välbemannade om Sverige ska kunna upprätthålla leveranser till sjukvård och apotek. De som arbetar på läkemedelsföretagen har specialistkunskap som är oundgänglig i arbetet med Sveriges totalförsvar och krisberedskap, och under mötet lyfte Lif vikten av att de krigsplaceras på sina arbetsplatser i händelse av kris och krig. Socialstyrelsen kommer att spela en viktig roll i att avgöra vad som är totalförsvarsviktiga verksamheter inom vår sektor.

Fortsatt arbete med försörjningsberedskap

Näringslivsrådets verksamhet fortsätter i höst, även då med försörjningsberedskap på dagordningen.

– Vi ser fram emot fortsatta värdefulla diskussioner. Rådets alla deltagare spelar en viktig roll i att upprätthålla kritiska leveranser och tjänster i det svenska samhället oavsett vad som sker i omvärlden, säger Johan Färnstrand. Vi är glada att regeringen tagit detta initiativ.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet