X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Deep tech-eran ställer nya krav på läkemedelsbranschen och EU

8 juni 2023
Karolina Rondahl

Hur kommer deep tech att forma framtiden för läkemedelsbranschen och Europas ekonomi? Som ordförandeland i EU höll Sverige nyligen en högnivåkonferens om hur teknikintensivt entreprenörskap kan bidra till en innovativ och konkurrenskraftig inre marknad. Lifs IP-expert Karolina Rondahl delar med sig av nyckelinsikter från eventet.

Trots att en del utmaningar adresserades under de två dagarna stod det tydligt vilka stora möjligheter EU har och vilka fantastiska innovationer och forskningsprojekt som sker på unionens mark.

Trendspaningar på läkemedelsområdet

Lifs IP-expert Karolina Rondahl följde diskussionerna på plats och delar med sig av sina viktigaste spaningar med koppling till läkemedel – deep tech bygger på banbrytande teknisk innovation och forskning där Life Science-branschen ingår. För Sveriges är i synnerhet områdena bioteknik, biomedicin och läkemedel betydelsefulla. Deep tech är med och bidrar till nya typer av läkemedel och teknologi med potential att bota istället för att bara behandla sjukdomar.

Deep tech och läkemedelsbranschen

  • Teknikintensiva produkter som läkemedel kräver mycket tid och resurser eftersom de måste testas och granskas på en avancerad nivå. Läkemedelsbranschen kommer därför sannolikt möta ännu mer krav i den kommande deep tech-eran.
  • Deep tech suddar ut branschgränserna. Läkemedelsbranschen har redan visat att samarbeten bortom Life Science-sfären är ett krav för att lyckas. Behovet av multidisciplinära kunskaper och färdigheter är enormt och kommer bara att öka.

EU:s roll inom deep tech

  • EU måste säkerställa att det finns tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden för att kunna bli en ledare inom deep tech.
  • Det måste bli lättare att utveckla företag i EU och få dem att växa. Vi är starka när det gäller tidig forskning, både inom akademi och startups, men själva företagsexpansionen görs i USA eller Kina.
  • EU har förlorat sin position som ledare inom digital utveckling och clean tech (teknologi som främjar hållbarhet) till andra länder. Detta gäller även för läkemedelsbranschen, där unionen hamnat i USA:s och Kinas bakvatten. EU måste höja ambitionerna.

Immateriella tillgångar och konkurrenskraft

  • Företagssamarbeten är nödvändiga för framgång i dagens landskap och för att lyckas måste man ha kontroll över sina immateriella tillgångar. Förståelsen för immaterialrätt behöver vara hög och ett attraktivt incitamentssystem måste finnas på plats för ett konkurrenskraftigt EU. I kombination med högt förtroende är det vägen framåt.
  • Immateriella tillgångar spelar en central roll för framgång. Företag med immateriella tillgångar genererar 68 % mer intäkter än de som inte har det. Trots detta är endast 9 % av EU-startups aktiva på området.
  • Alla intressenter i EU måste ha tillräckligt med kunskap om IP: forskare, företagsledare, investerare, regeringar och akademin. Immateriella tillgångar behöver bli en del av affärsstrategin – IP kan inte ses som enbart ett juridiskt verktyg eftersom det är en affärsmässig och finansiell tillgång.