X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Aktivt Sverige krävs när EUs läkemedelslagstiftning ska förhandlas

21 juni 2023
Personal på apotek

När förhandlingarna nu inleds kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning måste Sverige driva på för ett regelverk som både kan öka tillgången till nya läkemedel för Europas patienter och ge rätt incitament för forskningsinvesteringar inom unionen. Svenska patienter och företag är förlorare om lagförslaget inte ändras.

Lif välkomnar en modernisering av läkemedelslagstiftningen. Det nuvarande regelverket är över 20 år och i stort behov av att anpassas till dagens och framtidens läkemedel. Det finns också delar i förslaget från EU-kommissionen som går i denna riktning. Flera förslag handlar om en effektivare och snabbare process för att godkänna nya läkemedel, med bibehållande av den höga säkerhetsnivån.

Sämre incitament för innovation i EU när dataskyddet urholkas

Lif är dock starkt kritiskt till de försämrade incitament för innovation som EU-kommissionens förslag innebär, framför allt att EU-kommissionen vill minska tiden för dataskydd, Regulatory Data Protection – RDP, från åtta till sex år. RDP är ett avgörande incitament för läkemedelsinnovation som skyddar den vetenskapliga och tekniska information som företag lämnat till EU i samband med ansökan om godkännande av ett läkemedel. RDP kompenserar företaget för det kostsamma och omfattande insamlandet av data inför ett marknadsgodkännande.

Särskilt allvarligt för Sverige om villkoren för investeringar försämras

Johan Färnstrand, vd Lif, skriver i en ledare i Life-time: ”Sämre incitament för forskning och innovation är särskilt allvarligt för Sverige. Vi är i dag ett av de ledande länderna i EU inom Life Science. Vi har akademisk forskning i världsklass, och vi har en stor företagssektor med små forskningsintensiva företag och stora globala läkemedelsföretag. Sektorn bidrar till en god folkhälsa, samt via betydande läkemedelsexport till vår gemensamma välfärd. Sämre villkor för investeringar innebär en betydande risk att svenska patienter på sikt inte kan erbjudas bästa möjliga behandling, och att Sverige tappar som forskningsnation.”

 

Läs mer om förslaget till ny läkemedelslagstiftning

Läs Johan Färnstrands ledare i Life-time

 

Läs mer om Lifs seminarium ”EU sätter spelplanen för life science” i Almedalen