X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regeringen satsar på precisionsmedicin i arbetet mot barncancer

5 maj 2023
Frida Lundmark

Regeringen skjuter till mer pengar till Genomic Medicine Swedens (GMS) pilotprojekt där alla barn som diagnosticerats med cancer erbjuds helgenomsekvensering. Tekniken ger en mer precis diagnos och möjliggör en så skräddarsydd behandling som möjligt.

Projektet är en del av GMS satsning på precisionsmedicin inom barncancer och en byggsten i införandet av individanpassad diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården.

GMS får 10 miljoner kronor för att genom piloterna implementera genetisk och molekylär diagnostik i klinisk praxis, ett steg på vägen mot en sjukvård där precisionsmedicin är en naturlig del.

Viktigt för införandet av precisionsmedicin i sjukvården

Lifs Frida Lundmark som sitter i GMS styrgrupp säger att det är ett glädjande beslut och välkomnar denna tydliga satsning på precisionsmedicin från regeringen. Utvecklingen på området går snabbt och det är angeläget att inte tappa styrfart om svensk sjukvård till fullo ska kunna hantera och erbjuda de nya behandlingar som kommer.

– Arbetet som GMS utför är avgörande för att nå målet i den nationella Life Science-strategin om Sverige som ett föregångsland när det gäller precisionsmedicin i sjukvården. Det är också värdefullt för barncancervården. Tack vare GMS arbete erbjuds alla barn med cancer i Sverige idag helgenomsekvensering, något som både ökar kunskapen generellt och hjälper den enskilda patienten. Nu fortsätter det viktiga arbetet med att bekämpa barncancer.

I längden krävs en permanent statlig finansiering av Genomic Medicine Sweden

Projektpengarna betalas ut till Region Skåne som i samarbete med styrgruppen för GMS ska fördela medlen till övriga aktörer i projektet.

Även om tillskottet gör nytta är det ur ett mer långsiktigt perspektiv nödvändigt med en permanent finansiering snarare än projektmedel, tillägger Frida Lundmark.

– Det behövs egentligen ett statligt ekonomiskt helhetsgrepp kring hela verksamheten för införandet av precisionsmedicin och nya diagnos- och behandlingsmöjligheter på ett jämlikt sätt i alla regioner.

Om Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden är en nationell satsning där sjukvård, högskolor och näringsliv samarbetar för att förbättra diagnostik, behandling och forskning inom precisionsmedicin.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy