X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsverket ska föreslå fler åtgärder för att förebygga läkemedelsbrist

5 maj 2023
Illustration piller

För att rest- och bristsituationer ska kunna förebyggas och hanteras bättre har regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in. Bland annat genom att ge farmaceuter nya mandat.

Mer måste göras för att mildra konsekvenserna när det läkemedel som förskrivits inte finns tillhands och patienten behöver andra alternativ. Uppdraget till Läkemedelsverket innefattar bland annat att kartlägga hur andra länder hanterar brist- och restsituationer, föreslå hur kommunikationen mellan farmaceuter och föreskrivare kan förbättras och se över hur tillgängligheten till licens- och parallellhandlade läkemedel kan öka.

Farmaceuter kan spela en större roll i hanteringen av läkemedelsbrist

Lifs Bengt Mattson, expert på läkemedelsförsörjning, tror att den utökade roll för farmaceuter som verket har i uppdrag att analysera kommer underlätta hanteringen av uppkomna restsituationer.

– Vi välkomnar uppdraget till Läkemedelsverket. Varje gång någon inte kan hämta ut det läkemedel som ordinerats skapar det oro och besvär för både patienten och hälso- och sjukvården. Lif håller med om att lagstiftningen behöver ses över så att farmaceuter kan få större möjligheter att agera för att lösa problemet på plats på apoteket, så länge patientsäkerheten inte äventyras. Det underlättar för både patienten och sjukvården som då slipper lägga ned tid på att hitta alternativa behandlingar.

Kartläggning av andra länder ökar kunskapen om läkemedelsförsörjning

Att Läkemedelsverket ska kartlägga hur andra länder arbetar för att hantera läkemedelsbrist är också positivt.

– Lif samarbetar redan med läkemedelsmyndigheterna för att stärka kunskapsläget och vi kommer fortsätta att vara behjälpliga med att hitta best practice för Sverige att lära sig av. Vi jobbar med detta inom ramen för vårt internationella arbete och bistår gärna Läkemedelsverket. Det finns mycket kunskap att ta tillvara, särskilt som läkemedelsförsörjning är en komplex och global affär.

Uppdraget till Läkemedelsverket

  • Kartlägga hur rest- och bristsituationer hanteras i andra länder och peka på åtgärder som kan mildra effekterna.
  • Utreda och om möjligt föreslå åtgärder för att farmaceuter på ett bättre sätt ska kunna kommunicera med föreskrivare om ordination av läkemedel.
  • Utreda om författningsändring är lämplig för att för att farmaceuter ska kunna hantera utlämnande av läkemedel om det läkemedel som ska expedieras inte finns tillgängligt.
  • Utreda om det är lämpligt att farmaceuter i vissa fall ska kunna bryta en läkemedelsförpackning för att kunna säkerställa att fler patienter får del av läkemedel under kritiska restsituationer.
  • Ta fram förslag om hur information om parallellhandlade läkemedels och licensläkemedels tillgänglighet kan öka.
  • Utreda om Läkemedelsverket genom sin tillsynsverksamhet i större utsträckning kan verka för att förebygga att restsituationer uppstår.

Källa: Regeringens webbplats 

Uppdraget ska delredovisas senast i maj 2024 och resten i februari 2026.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4