X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Intresse för svensk Life Science på möte med EU:s sjukvårdsministrar

9 maj 2023

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde nyligen ett toppmöte med sjukvårdsministrar i EU, med fokus på tillgång till innovativa och redan etablerade läkemedel. Lif deltog i en utställning om svensk läkemedelsinnovation som hölls i samband med mötet.

I Europa har man en positiv bild av Sverige som Life Science-nation, konstaterar Lifs chef för internationella relationer Jenni Nordborg som befann sig på plats.

– Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, den tunga medicinska forskningen och de innovativa produkterna som Sverige är med och sätter på marknaden bidrar till det och ger oss tyngd i samtal om tillgången till läkemedel.

Stort intresse för svensk innovation inom Life Science

Intresset för utställningen var stort bland delegaterna på mötet. Diskussionerna fokuserade på utvecklingstiden för nya innovativa läkemedel, möjligheterna och hindren för kliniska prövningar och vilka läkemedel som är under prövning just nu.

Ny läkemedelslagstiftning i EU

Under toppmötet diskuterades EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning också flitigt. Jenni Nordborg gav läkemedelsbranschens syn på förslaget i samtal med delegaterna som tittade på utställningen.

– Jag lyfte de positiva delarna med de regulatoriska processerna men också utmaningar med dataskydd och de negativa effekter det kan komma att ha på branschen i Europa.

Vilka åtgärder som vidtas för att säkra tillgången till läkemedel i EU i framtiden återstår att se – det är en lång process som precis har börjat och Lif följer arbetet noga.