X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Beslut om nationellt innovationskluster stärker svensk Life Science

23 maj 2023
Forskare i labb

Vinnova har idag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Det förväntas bidra till forskning, innovation och ekonomisk tillväxt.

Innovationshubben ska stödja den svenska Life Science-sektorn, särskilt mindre tillväxtbolag, genom att tillgängliggöra kompetens och storskalig processkapacitet i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft.

Bidrar till innovativa läkemedel och ekonomisk tillväxt

Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif som har lett arbetsgruppen under samverkansgruppen för hälsa och Life Science välkomnar beslutet.

– Innovationsklustret är en viktig satsning från regeringen för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom Life Science-området och bidra till att utveckla nya innovationer. Att vi har förutsättningar att både attrahera och samtidigt behålla investeringar inom detta område är viktigt för att nå ambitionerna om att Sverige ska vara ett ledande land i att implementera precisionsmedicin och ge patienter i Sverige tillgång till nya innovativa läkemedel.

Innovationsklustret förväntas bidra till forskning och innovation, ekonomisk tillväxt och stärka Sverige som life science-nation. Satsningen omfattar totalt 160 miljoner kronor de närmaste två åren. Näringslivet och staten kommer att bidra med hälften vardera. Vinnova finansierar med 25 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor 2024.

Många intressanta cell- och genterapisatsningar som borde omsättas till produkter

– Cell- och genterapier ger fantastiska nya möjligheter att behandla cancer, genetiska diagnoser och andra sjukdomar. Vi ser många intressanta forskningssatsningar inom området i Sverige, forskning som behöver ges förutsättningar att kunna omsättas till produktutveckling så att fler patienter i förlängningen kan ges möjlighet till behandling. Innovationsklustret ger tillsammans med den parallella utvecklingen av ATMP-centrumbildningar i skärningspunkten mellan akademi och forskande vård ett samlat starkt svenskt erbjudande, säger Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif.

Aktörerna bakom klustret

Innovationsklustret kommer att ledas av ett industrikonsortium, CCRM Nordic AB, som består av AstraZeneca, CombiGene, Cytiva Sweden, Cytiva Testa Center, Getinge, GoCo Development, Takara Bio Europe, TATAA Biocenter och Verigraft. Klustret kommer att ha sin bas i Mölndal utanför Göteborg.