X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lyckad ersättningsmodell säkrar antibiotika till sjukvården

23 maj 2023
Illustration av ett piller

Ett pilotprojekt där läkemedelsföretag fick ersättning för att garantera snabb tillgång till medicinskt kritiska antibiotika vid behov visade så goda resultat att försöket nu förlängs av regeringen.

I en framgångsrik pilotstudie har Folkhälsomyndigheten testat en ersättningsmodell för att säkra tillgången till medicinskt kritiska antibiotika. Den innebär att förtagen får en garanterad ersättning mot att de förbinder sig att snabbt förse sjukhusen med antibiotika när det behövs. Målet är att säkra möjligheten att behandla svåra infektioner och stimulera läkemedelsföretagen att tillhandahålla antibiotikaprodukter.

Försöket resulterade i en pålitlig och snabb tillgång inom sjukvården och då ersättningsmodellen har en sådan potential förlänger regeringen nu piloten. Den bygger på idéer som Lif har utarbetat, där företagen får ersättning för att tillhandahålla läkemedel istället för att få betalt för den faktiska försäljningen.

Antibiotika kräver andra betalningsmodeller

Antibiotika ska användas så sparsamt som möjligt för att inte driva på utvecklingen av antibiotikaresistens vilket leder till låga intäkter för läkemedelsföretagen. Det gör antibiotikaprodukter till en olönsam nisch, särskilt i Sverige som bedrivit ett effektivt arbete med att hålla nere användningen. I längden kan det resultera i att företagen inte prioriterar den svenska marknaden. Med den nya ersättningsmodellen säkras tillgången.

Utveckling av helt nya antibiotika måste också främjas

– Det är ett bra beslut av regeringen, säger Lifs antibiotikaexpert Bengt Mattson. Det behövs insatser som tryggar medicinskt kritiska antibiotika. Men det är bara en dellösning på problemet med AMR och tillgången till antibiotikaläkemedel eftersom det endast gäller redan existerande produkter. Vi måste få fram nya antibiotika också och för det krävs ekonomiska incitament som stimulerar företagen att utveckla dessa produkter.