X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Efterlängtad utredning kommer att stärka svensk Life Science

31 mars 2023
Karolina Antonov

Idag meddelade regeringen att Inger Alverfors ges uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Behovet av utredningen är stort då det idag saknas uppgifter om primärvårdens verksamhet och användningen av läkemedel inom slutenvården.

Tillgång till hälsodata är av stor betydelse för styrning, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården, men även för forskning, innovation och utvecklingen av nya läkemedel. Den tillsatta utredningen ska se över regelverket för insamlande av information om medborgarnas hälso- och vårdkontakter, något som i dag saknas i dagens nationella hälsodataregister. Det handlar bland annat om uppgifter om väntetider, köer och användning av läkemedel i vården.

–Det är ett efterlängtat besked som Lif har arbetat för under lång tid. Hälsodata är en ovärderlig källa till kunskap som hjälper företag inom Life Science-sektorn att förebygga, upptäcka och behandla sjukdom. Ett strukturerat insamlande av hälsodata möjliggör mer medicinsk och klinisk forskning med ännu högre kvalitet, vilket stärker både innovations- och den svenska konkurrenskraften, säger Karolina Antonov, analyschef på Lif.

Patienters läkemedelsanvändning kan förbättras genom ny kunskap från befintliga data, med det har länge funnits ett behov av heltäckande hälsodata för att kunna analysera läkemedelsanvändningen i hela hälso- och sjukvården. Idag finns information om läkemedel som förskrivs på recept, men data om läkemedelsanvändning i slutenvården saknas.

– Detta är ett avgörande steg för att möjliggöra uppföljning av alla typer av läkemedel och för att kunna använda moderna avtalslösningar för att tillgängliggöra nya läkemedel, till nytta för patienterna och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, säger Karolina Antonov, analyschef på Lif.

Den tillsatta utredningen är ett led i att reformera den digitala infrastrukturen tillgängliggöra hälsodata samt skapa förutsättningar för Sverige i arbetet med EHDS, European Health Data Space.

– Utredningen kompletterar pågående utredningar om sekundäranvändning och interoperabilitet, där denna utredning på ett tydligt sätt knyter samma de olika delarna. Det är också viktigt att statistikutredningens förslag som nu remisshanteras förverkligas för att Ingela Alvefors ska kunna lämna de förslag som behövs, avslutar säger Karolina Antonov, analyschef på Lif.