X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Region Stockholm presenterar handlingsplan för precisionsmedicin

14 mars 2023

Regionens handlingsplan beskriver hur man ska ta precisionsmedicinen in i hälso- och sjukvården så att patienter får tillgång till individbaserade behandlingar. Man föreslår bland annat bättre modeller för samverkan med Life Science-företagen. – Vi behöver dra nytta av samtliga aktörer på ett än mer effektivt sätt, kommenterar Lifs Frida Lundmark.

Region Stockholm har en färsk handlingsplan för hur man ska ta precisionsmedicinen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Den ingår i regionens strategi för att göra Stockholm världsledande inom Life Science genom systematiskt samarbete med sektorns aktörer inom ett antal utvecklingsområden. Ett av dem är precisionsmedicin och regionen presenterar nu prioriterade åtgärder fram till 2025 för att ge patienter och invånare tillgång till individanpassad diagnostik, prevention och behandling med metoder som nyttjar de stora tekniksprången och kunskapsutvecklingen inom medicinsk forskning.

Precisionsmedicin kräver samverkan inom Life Science-systemet

Precisionsmedicin är en systemfråga som omfattar diagnostik, behandling, organisering och finansiering – förutsättningar för en modern hälso- och sjukvård. Den gemensamma nämnaren för insatserna som handlingsplanen listar är att det krävs samverkan inom hela Life Science-systemet för att möjliggöra förflyttningen.

– Utveckling och implementering av precisionsmedicin bygger på samarbete. Ingen enskild aktör kan ensam göra arbetet, säger Lifs expert på Life Science Frida Lundmark. Vi behöver dra nytta av styrkor, kompetens och erfarenheter från samtliga aktörer på ett än mer effektivt sätt.

Läkemedelsbranschen kan bidra med kompetensutveckling

Ökade möjligheter till kompetensutveckling och utbildning för att vårdpersonalen ska kunna utföra de allt komplexare arbetsuppgifterna är områden där läkemedelsbranschen kan bidra. Andra exempel är utvecklingsprojekt och uppbyggnad av infrastrukturer för att ta precisionsmedicinen till nästa nivå samtidigt som den utgör en naturlig del av dagens sjukvård.

Region Stockholm vill underlätta samverkan med näringslivet

Ett av målen i planen är ett innovativt system för precisionsmedicin som integrerar hälso- och sjukvård, akademi och industri. Man nämner specifikt det viktiga utbytet med näringslivet och föreslår att det ska underlättas genom nya modeller för samverkan.

– Implementeringen av precisionsmedicin ställer krav på en mer nära samverkan och för det behöver vi nya samverkansformer. Det behöver vi utveckla tillsammans. Lif ser fram emot det fortsatta arbetet, säger Frida Lundmark.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy