X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Glädjande med alla satsningar – men regeringen får inte glömma Life Science-strategin

31 mars 2023
Frida Lundmark

Den forskande läkemedelsbranschen ser en positiv trend just nu. Regeringen satsar och visar handlingskraft för att förverkliga målet om Sverige som globalt ledande Life Science-nation genom ett pärlband av konkreta insatser. Nu gäller det att hålla tempot uppe och ta fasta på alla goda initiativ.

Mars har varit en händelserik månad för alla med intresse för en livskraftig Life Science-sektor. Den avslutas med beskedet om en ändring i patientdatalagen från och med första maj som gör det enklare att genomföra klinisk forskning i Sverige. Förändringen ska underlätta proceduren för antalsberäkningar, feasabilities – alltså när man undersöker hur många personer som uppfyller kriterierna för att ingå i en klinisk prövning och ger svar på om den är möjlig att utföra på en viss klinik eller geografisk plats.

Nu står det klart att det är tillåtet med behandling av personuppgifter vid antalsberäkning, något som tidigare varit oklart och lett till skillnader i tolkning och tillämpning mellan regionerna. Med tydligt lagstöd kan man söka efter potentiella deltagare i  hälso- och sjukvårdens system med bibehållen hög integritet och anonymitet för den enskilde. Vi kommer förhoppningsvis också att se en utveckling inom det tekniska området framöver, med lösningar för mer automatiserade antalsberäkningar.

Att snabbare kunna ge besked om patientunderlaget är tillräckligt vässar Sveriges position i den internationella konkurrensen om var Life Science-företagen ska förlägga sina kliniska prövningar. Därigenom ges fler svenska patienter en chans att tidigt få tillgång till och testa nya behandlingar. Dessutom framtidssäkrar vi Sverige som prövningsland – lagändringen skapar förutsättningar för mer komplexa antalsberäkningar, något som kommer att bli ett måste i och med utvecklingen av precisionsmedicin som ställer nya krav på kliniska prövningar med mer segmenterade patientgrupper.

Bättre förutsättningar för kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Tidigare i mars presenterade en statlig utredning skarpa och pragmatiska förslag för att här och nu förbättra förutsättningarna för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och främja Sveriges internationella konkurrenskraft på området – en central komponent för varje land med en ambition att vara  globalt ledande inom Life Science.

Bland annat föreslår man ett nationellt tvärsektoriellt partnerskap mellan regioner och näringsliv, SweTrial, något Lif länge pläderat för. Med ökad genomförandekapacitet blir det svenska Life Science-erbjudandet avsevärt mer attraktivt när internationella företag väljer vilka länder de vill bedriva verksamhet i. Fler kliniska prövningar leder till fler behandlingsalternativ för patienter som idag kanske helt saknar effektiva läkemedel, samtidigt som nya behandlingar när de väl blivit godkända introduceras snabbare  där prövningarna genomförts.

Satsning på forskningsinfrastrukturen SciLifeLab

Dessutom skjuter regeringen till extra pengar till forskningsinfrastrukturen SciLifeLab som får hela 10 miljoner kronor mer under 2023, och en permanent ökning av budgeten är aviserad. Utbildningsminister Mats Persson kommenterade i ett pressmeddelande att det syftar till att bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft som ledande forskningsnation genom att ge svenska forskare tillgång till de mest avancerade teknologierna och kompetensen även i framtiden. SciLifeLab möjliggör banbrytande forskning genom att erbjuda spjutspetsteknologi i internationell världsklass. En ökad tillgänglighet till SciLifeLab för forskande läkemedelsföretag banar väg för utveckling av nya innovativa läkemedel.

Uppdatera den nationella Life Science-strategin för en fortsatt god utveckling

Det är naturligtvis positivt med de satsningar som regeringen nu presenterat och de förslag som ligger på bordet för att öka Sveriges konkurrenskraft, men vi behöver samtidigt se till att det finns en fortsatt utvecklingskapacitet inom såväl regering som regioner. Därför är det prioriterat att skyndsamt initiera ett arbete med att uppdatera den nationella Life Science-strategin som en del i att vässa Sveriges konkurrenskraft – vi behöver konkretisera och tydliggöra den fortsatta utvecklingen inom området och vi är redo att dra vårt strå till stacken i det arbetet. Att regeringens Life Science-kontor återigen får en samordnare är en nyckel för att den gemensamma ambitionen inom sektorn fullt ut ska kunna tas till vara.