X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Beslut om statliga säkerhetslager av läkemedel för traumavård

2 mars 2023
Läkemedelslager

Socialstyrelsen ska köpa in sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och bygga statliga säkerhetslager. Uppdraget kom från regeringen i slutet av februari och man påtalar att det ska genomföras skyndsamt.

Lif arbetar för att säkra en robust läkemedelsförsörjning i tider av kris och krig och har bland annat varit remissinstans för den stora statliga utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap som lade fram förslag på ett system för lagerhållning av sjukvårdsprodukter i Sverige. Där ingick statliga säkerhetslager.

I sitt arbete med totalförsvaret anser regeringen också att det är högprioriterat att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna och att nödvändig hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas i krigssituationer. Det ska även finnas beredskap för masskade-scenarion med 20 000–30 000 skadade.

Lagerhållning är bara en temporär dellösning

Ett statligt lager med traumavårdsläkemedel fyller en funktion men även om god lagerhållning förvisso är viktigt ger det bara en kort frist vid leveransstörningar. Långsiktig resiliens kräver andra åtgärder parallellt.

– Vi menar att verklig motståndskraft byggs genom global frihandel och öppna gränser, snabba beslut vid dispenser för utländska förpackningar och en tydlig bild av åtgång och efterfrågan på läkemedel, säger Lifs expert på läkemedelsförsörjning Bengt Mattson.

– Internationell samverkan i form av lager på EU- eller nordisk nivå med semi-färdiga produkter som snabbt kan fördelas till olika länder är också en möjlighet.

Läkemedelsleveranser till det vanliga konsumtionsflödet får inte störas

Bengt Mattson framhåller också att normalflödet hela tiden måste prioriteras och att inköpen till traumavårdslagren bör göras strategiskt så att det inte orsakar störningar i leveranserna av läkemedel till patienter som behövs här och nu. Särskilt som det är flera lager som ska byggas på olika nivåer i samhället under våren.

– Regionerna har i uppdrag att bygga en månads lagerhållning ute vid sjukhusen. Det måste också prioriteras framför det statliga lagret med traumaläkemedel.

– Från 1 mars gäller vidare Socialstyrelsens rekommendationer att patienter ska se till att ha en månads förbrukning av sina receptbelagda läkemedel hemma. Det är bra att ha egen beredskap men samtidigt måste samhället nu ha god kontroll över utbud och efterfrågan så att det inte uppstår fler brister. Lif vill påminna om att den frivilliga lagerhållning på tre–fyra månaders normalkonsumtion som läkemedelsföretagen redan idag har, vanligtvis hållen hos distributörerna, i de allra flesta fall säkerställer en robust läkemedelsförsörjning och att det ger tillfredsställande marginal om behovet plötsligt skulle öka.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4