X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nedsatt arbetsgivaravgift för personer inom FoU stärker svensk Life Science

1 februari 2023

Regeringen föreslår att lättnaderna i arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – FoU-avdraget – ska stärkas. Det är en träffsäker åtgärd för att attrahera kompetens som är nödvändig för en framgångsrik och konkurrenskraftig Life Science-bransch, skriver Lif i sitt remissvar. Men det är viktigt att all FoU-verksamhet omfattas.

För att stimulera näringslivet till att bedriva mer forskning och utveckling vill regeringen stärka det så kallade FoU-avdraget (arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling). De föreslår därför ett höjt tak för avdraget från dagens 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad, och att nedsättningen av den allmänna löneavgiften får en motsvarande höjning.

Lif är positiva till förslaget.

– Det är just den typ av satsning vi och våra medlemsföretag efterfrågar. Forskning av hög kvalitet är avgörande om vi ska kunna vara ledande inom Life Science och konkurrera på en global marknad. Högspecialiserad kompetens är en av branschens viktigaste tillgångar. Vi måste kunna attrahera de främsta talangerna och då är lättnader i arbetsgivaravgifter en träffsäker åtgärd, säger Lifs expert på forskningsfrågor Frida Lundmark.

Viktigt att all FoU-verksamhet omfattas

I ett remissvar skriver Lif att höjningen av avdraget kommer att öka förutsättningarna att intensifiera företagens forskningssatsningar. Forskning och utveckling förser näringslivet och samhället i stort med nödvändig kompetens och innovation, och satsningar inom Life Science-sektorn gör dessutom skillnad för patienterna och sjukvården.

Därför är det bekymmersamt att Lif får signaler från medlemsföretagen om att kliniska läkemedelsprövningar inte alltid klassats som forskning och utveckling i Skatteverkets handläggning.

– Kunskapen och förståelsen för läkemedelsföretagens forskning och utveckling behöver stärkas, annars finns det en risk att regeringens förslag inte får full effekt, säger Frida Lundmark.

– Ett nedsatt FoU-avdrag har stor potential att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en effektiv hälso- och sjukvård som drar nytta av innovationerna. Det krävs en stringent handläggning av Skatteverket för att säkerställa att all forskning- och utvecklingsverksamhet omfattas av förslagen.

Företagens kliniska läkemedelsprövningar är en central del av forskning och utveckling, som dessutom direkt utvecklar hälso- och sjukvården och kommer patienterna till gagn i form av nya behandlingsalternativ.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Foto på kontaktpersonen
Karolina Rondahl Jurist

Jurist