X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif på DN Debatt: ”Inför screening mot fler sorters cancer – och snabbt”

1 februari 2023

Vi måste bli bättre på att snabbt upptäcka cancer. Ju tidigare diagnos, desto större möjlighet till lyckad behandling. I en artikel på DN debatt föreslår företrädare för cancerområdet bland annat fler nationella screeningprogram. Lif är en av undertecknarna.

Under 2021 passerade cancer för första gången hjärt-kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken i en region. Detta trots en fantastisk utveckling med nya diagnosmetoder och behandlingar. Prevention är första prioritet, men vi måste också bli bättre på att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt, skriver debattörerna inför en europeisk expertkonferens om cancer arrangerad av Sverige som EU:s ordförande­land.

Vi har i grunden en välfungerande cancervård. Men gör vi verkligen allt vi kan i kampen mot cancer? Sverige skulle kunna bli ett föregångsland när det gäller förebyggande, tidig upptäckt och effektiv behandling av cancersjukdomar på ett regionalt och socioekonomiskt jämlikt sätt. Men det kräver ett antal åtgärder, bland annat en ny nationell cancerstrategi ett införande av nationella screeningprogram. Sverige skulle exempelvis kunna vara bland de första länderna att erbjuda nationell lungcancerscreening.

Läs hela artikeln på DN Debatt.

Undertecknare

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Ebba Hallersjö Hult, ledare, Nollvision cancer

Karin Liljelund, vice ordförande, Lungcancerföreningen

Malin Parkler, ordförande, Lif

Jens Schollin, ordförande, Barncancerfonden

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden