X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Region Skåne satsar på dialog för att öka antalet kliniska prövningar

12 december 2023

Hur kan antalet kliniska prövningar i Skåne öka? Regionen ser både framsteg och utmaningar på området. Det framkom på ett välbesökt möte på Medicon Village i Lund, arrangerat av Kliniska studier Sverige, Lif och Skånes forsknings- och innovationsråd.

–  Det finns ett stort intresse för frågan hos kliniska prövningsenheter, forskningschefer och företag som bedriver kliniska prövningar i Region Skåne, säger Lif Södras ordförande Jeanette Karlsson som till vardags arbetar på Roche. Detta var det fjärde fysiska dialogmötet på temat hur vi tillsammans kan öka antalet kliniska prövningar här. Det är ett uppskattat och konstruktivt upplägg som skapar förutsättningar för en öppen och ärlig dialog. Under mötena förmedlas vilken förflyttning som skett sedan föregående möte. Det finns en genuin vilja att förstå vad som behöver göras för att få fler kliniska prövningar till regionen. 

Danmarks framgångsrika modell för läkemedelsprövningar 

Inbjudna talare var bland andra Marianne Pilgaard från Danmarks nationella partnerskap för företagsinitierade kliniska prövningar, Trial Nation, och Matilda Almgren från Kliniska studier Sveriges Forum Söder som delade med sig av sina organisationers arbete och belyste värdet av en stark klinisk infrastruktur. För Skånes och hela Sveriges del är det också viktigt att öka tillgängligheten för forskningsstöd och förenkla processer för att underlätta kliniska prövningar. Danmarks framgångsrika modell lyftes under dagen som ett inspirerande exempel för hur Sverige kan förbättra sitt prövningsklimat. Där finns terapeutiska kluster som bidrar till att samla hela landet och nya patienter tillfrågas rutinmässigt om de är intresserade av att delta i en studie. 

Styrkor och utvecklingsbehov i Region Skåne 

Mats Thoring, chef för kliniska prövningar på Bayer, och Karolina Rask, Senior Director Clinical Operations på Pfizer, kom med ett branschperspektiv på läget för kliniska studier i Skåne, Sverige och Danmark. De lyfte fram skånska styrkor såsom en stark vilja och bra samarbeten med klinikerna, och tryckte samtidigt på det nationella behovet av tydligare ledarskap och samordning för att öka antalet prövningar. 

Goda exempel på arbete för fler kliniska prövningar 

Jenny Söderberg, Lif, som företrädde läkemedelsföretagen i den avslutande panelen summerar dagens diskussioner:  

– Det är mycket bra att Region Skåne nu tar ansvar för och regelbundet följer upp att avtalat antalet patienter i prövningarna också inkluderas i regionen. Efterlevda avtal ökar möjligheten att fler prövningar förläggs till Skåne och Sverige. Detta är ett utmärkt exempel på hur regionen går före och prioriterar fler faktorer utöver antalet prövningar, som är ett tämligen trubbigt nyckeltal för att mäta framgång i den här frågan. Något annat som lyftes under dagen är att om Skåne ska vara en attraktiv region måste hela Sverige involveras. Det behövs starkare nätverk – redan i planeringen av genomförandet bör landets vårdgivare ha en dialog och koordinering för att en prövning ska allokeras till Sverige. 

Kliniska prövningar måste bli en naturlig del av sjukvården 

Diskussionerna rörde även vikten av att integrera kliniska prövningar i sjukvårdens utveckling. I ett panelsamtal med verksamhetschefer på Skånes Universitetssjukhus påpekade deltagarna att forskningen måste produktionsplaneras på samma sätt som vårdinsatserna. De bekräftade också resultaten i en enkät som Forum Söder gjort, där tre områden pekas ut som särskilt angelägna: att vården får ett tydligt prövningsuppdrag, att uppdraget mäts och följs upp samt att rollen som prövare blir meriterande. Under dagen kom också förslag om bättre planering och samordning på högre nivåer än enskilda kliniker – det behövs en mer sammanhållen strategi.  

Ett nationellt partnerskap skulle öka Sveriges popularitet som prövningsland 

Jenny Söderberg efterlyser nationellt partnerskap för kliniska prövningar. 

– Ett sådant initiativ skulle innebära ett nära samarbete mellan sektorns involverade aktörer och göra tillgången till prövningar mer jämlik över hela landet. Erfarenheterna från Danmark, som Marianne Pilgaard berättade om idag, och Norges motsvarighet Nortrials bevisar att det kan öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och ge fler patienter möjlighet att delta. För Sverige är detta inte bara viktigt för patienterna och för att sjukvården ska kunna erbjuda de bästa behandlingsmetoderna. Det är också centralt för att vi ska kunna hävda vår position i den globala konkurrensen om investeringar på Life Science-området. 

 

Dialogmötet arrangerades av FIRS – Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne, Kliniska studier Sverige – Forum Söder och Lif .