X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedel viktigt för Sveriges välstånd

8 december 2023
Johan Färnstrand

Läkemedelsbranschen har stor betydelse för svensk ekonomi och för vårt välstånd, och vi måste värna den positiva utvecklingen inom life science-sektorn. Det var ett av budskapen från Lifs vd Johan Färnstrand under torsdagens öppna utfrågning i riksdagens socialutskott om EUs kommande läkemedelslagstiftning.

– Läkemedel är en av våra allra mest forskningsintensiva branscher och har därmed en stor betydelse för Sveriges ställning som framstående kunskaps- och innovations nation. Sverige må vara ett litet land i Europa och i världen, men vi är en stormakt när det kommer till innovation och läkemedel, sade Johan Färnstrand.

Han påminde om att Europa i dag tappar mark mot framför allt USA men i ökande grad även mot Kina vad gäller forskningsinvesteringar. Den nya lagstiftningen kommer ha stor påverkan under flera decennier och Sverige riskerar att drabbas hårdare än andra länder om det nuvarande förslaget inte ändras:

– Om Europa fortsätter falla är det inte bara vår ekonomi som drabbas. Det kommer att påverka tillgången till de senaste behandlingarna, var kliniska prövningar förläggs, arbetstillfällen, FoU-investeringar och vår akademiska forskning.

Johan Färnstrand adresserade även den ojämlika tillgången i länderna till nya läkemedel, och menade att nya läkemedel skapar värde först när det når fram till de patienter som behöver behandlingen:

– Tillgången är ojämlik och tyvärr är det inte svenska patienter som står först i kön när det gäller nya behandlingar. Det finns ett stort behov av att modernisera regelverket för att möta den snabba tekniska utvecklingen och på ett mer jämlikt sätt tillgängliggöra nya behandlingar. Det är något som vi från läkemedelsbranschen både håller med om och gärna bidrar till, sade Johan Färnstrand.

Under utfrågningen konstaterade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att det på nationell nivå finns helt olika intressen som nu behöver jämkas samman. Socialdepartementet har tagit emot ett stort antal remissvar från regioner, myndigheter och aktörer inom branschen som just nu analyseras och sammanställs.

– Knäckfrågan är hur vi kan säkerställa ett framtidssäkrat regelverk som innehåller den rätta balansen mellan tillgång till läkemedel för alla patienter och de bästa villkoren för utveckling av innovation av nya läkemedel, sade Acko Ankarberg Johansson.

Johans tal som pdf

Länk till hearingen