X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Fokus på nationell säkerhetsstrategi när Näringslivsrådet sammanträdde

8 december 2023
Johan Färnstrand och Bengt Mattson

Lif deltog när ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin sammankallade Näringslivsrådet för att diskutera Sveriges nationella säkerhetsstrategi och krisberedskap. Vd Johan Färnstrand lyfte åtgärder för en trygg läkemedelsförsörjning.

Den 6 december träffades Näringslivsrådet under ledning av ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Det har inrättats av regeringen som ett forum för diskussioner och samverkan kring totalförsvar och krisberedskap mellan näringslivet och den offentliga sektorn, och Lif är en av de deltagande organisationerna

Nya nationella säkerhetsstrategin

Under mötet presenterades den kommande nationella säkerhetsstrategin som för närvarande arbetas fram på Regeringskansliet. Från Lif:s håll deltog experten Bengt Mattson och vd Johan Färnstrand som lyfte åtgärder för en trygg läkemedelsförsörjning: att upprätthålla en fungerande handel i internationella leverantörskedjor och att samordna arbetet med beredskapsåtgärder är A och O. Sverige är ett litet land som aldrig kan bli självförsörjande eller lösa läkemedelsbehovet i kristid genom enbart lagerhållning eller egen produktion. 

Med på mötet var också överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som gav en uppdaterad bild av det aktuella omvärldsläget, både militärt och civilt. 

Investeringar i innovation och produktion stärker beredskapen

En stor del av de allmänna diskussionerna fokuserade på cybersäkerhet, kompetensförsörjning och att det behövs ersättningsmodeller för att kompensera privata aktörer som bygger svensk beredskap. Johan Färnstrand fastslog vikten av innovation och att Sverige (men även resten av EU) måste vara intressant att investera i – stark produktions- och innovationsverksamhet i landet bygger resiliens och gör att vi står bättre förberedda inför kriser och krig.