X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Utökade vaccinationsprogram kan minska antibiotikaresistensen

18 november 2023

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot och situationen blir alltmer akut. Vacciner är en viktig del av WHO:s strategi för att bekämpa problemet. En kraftfull insats från Sveriges sida skulle vara att utöka vaccinationsprogrammen och därigenom minska användningen av antibiotika som driver på resistensutvecklingen.

När bakterier blir resistenta mot antibiotika går det inte längre att behandla infektioner effektivt. Resistensutvecklingen har funnits länge men den eskalerar i oroväckande hastighet och alltfler antibiotikaläkemedel blir verkningslösa. En av de främsta anledningarna är överanvändningen av antibiotika. Om ingenting görs står vi inför en hälsokatastrof där sjukvården slungas tillbaka till 1800-talet och bakterieinfektioner leder till svår sjukdom och död.

WHO lyfter vacciner i kampen mot antibiorikaresistens

Problemet är globalt. WHO uppmärksammar årligen situationen med en temavecka, World AMR Awareness Week. 2023 går den under parollen "Preventing antimicrobial resistance together" och sätter ljuset på behovet av samarbete och gemensamma insatser för att bekämpa antibiotikaresistens.

Vacciner spelar en avgörande roll i kampen. De skyddar inte bara mot specifika sjukdomar – genom att förebygga infektioner minskar användningen av antibiotika och därmed risken att bakterier utvecklar resistens. WHO har ett starkt fokus på vaccinationer i sin globala strategi för att begränsa AMR, där utvecklingen av nya läkemedel och vacciner är en avgörande del.

I kombination med heltäckande vaccinationsprogram och en hög medvetenhet om vikten av vaccinationer i samhället går det att trycka tillbaka resistensutvecklingen.

Flera sektorer måste samarbeta för att främja tillgången till vacciner som så effektivt förebygger sjukdom och behovet av antibiotika. Men idag är det en underutnyttjad resurs. Mycket mer kan göras av fler.

Lif vill se ett utbyggt vaccinationsprogram för alla åldrar

I Sverige pågår just nu en viktig utredning som ser över regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret. Lif ser fram emot att förslagen presenteras i januari 2024 – det är en chans att stärka folkhälsan och göra en stor insats mot hotet från antibiotikaresistensen.

Vi hoppas på ett utbyggt vaccinationsprogram där även vuxna och äldre kan få skydd mot allvarliga sjukdomar som enkelt går att förebygga. Trots rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och tillgång till effektiva vacciner saknas fortfarande ett omfattande program för vuxna mot influensa, pneumokocker och bältros.

Vaccinationsregister för bättre information och överblick

Det behövs också ett heltäckande nationellt vaccinationsregister som innefattar alla vacciner och kan fungera som en digital informationskälla där vårdgivarna smidigt får tillgång till uppgifter om patienternas vaccinationshistorik, samtidigt som det underlättar uppföljning och forskning för bättre folkhälsa. Det skulle också möjliggöra ett digitalt vaccinationskort för alla i Sverige så att den enskilda individen kan överblicka och ta kontroll över sin hälsa.

I kombination med insatser för att sporra utvecklingen nya antibiotika och en ansvarsfull användning av de vi redan har kan vi förhindra vår tids största hälsokatastrof: infektioner som inte längre går att kontrollera eller behandla.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4