X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Övervakning av sviktande hjärtan får årets Athenapris

15 november 2023
Athenaprisvinnarna

Årets Athenapris går till en ny metod för icke-invasiv övervakning av trycket inuti hjärtat hos patienter med hjärtsvikt. Metoden kan ge bättre monitorering och behandling av en stor patientgrupp, som i dag har en hög överdödlighet.

Bakom utvecklingen av produkten, som går under namnet Acoari Heart Monitor, står det svenska startupföretaget Acorai.

– I dag används invasiva metoder som implantat eller en kateter för att mäta de intrakardiella trycken vid hjärtsvikt, men det innebär risker och höga kostnader och är heller inte lämpligt för alla patienter. Där kan vår produkt göra skillnad, säger Jakob Gelberg, chief technology officer och medgrundare till företaget.

Bakom Athenapriset står Dagens Medicin, Lif, Vetenskapsrådet och Vinnova. Priset delas i år ut för sextonde året i rad. Syftet med Athenapriset är att uppmärksamma och belöna forskning och innovationer som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.

Prissumman är på 100 000 kronor.

Monitorn, som är stor som en smartphone, innehåller i dag fyra slags sensorer som mäter vibrationer, ljud, elektriska signaler och ljus. Kombinationer av dessa mätningar ger upphov till de rådata som forskarna använder för att under produktens utveckling träna en maskininlärningsmodell. En mätning tar mellan två och fem minuter och kan utföras av all medicinsk personal, även om själva tolkningen av resultaten måste göras av en kardiolog.

Acorai har genomfört en svensk pilotstudie ingick 350 patienter i Lund och Göteborg. Här jämfördes mätmetoden med invasiv högersidig hjärtkateterisering, som patienterna ändå skulle genomgå. Resultaten är ännu inte publicerade. I augusti inleddes en större studie som ska inkludera 1 200 patienter från Sverige, Danmark, Belgien, Storbritannien och USA. Upplägget liknar pilotstudien, men en internationell patientpopulation är viktig för framtida lansering i exempelvis USA.

Juryns motivering:

”För utvecklingen av en ny och innovativ teknik för att enkelt kunna mäta och följa hjärtats funktion hos patienter med hjärtsvikt. Utvecklingen har tagit sin utgångspunkt i ett angeläget och stort kliniskt problem och har skett med en bred samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Tekniken har goda förutsättningar att ge en stor och eftersatt patientgrupp tillgång till en bättre, säkrare och mer jämlik vård.”

Alltsedan starten 2019 har Acorai samarbetat med andra aktörer, däribland Lunds universitet, Karolinska institutet och sjukhus i USA och Storbritannien.

Det närmaste året kommer företaget att ta fram underlag för att kunna lansera produkten med CE-märkning inom EU, men även arbete för att få godkännande av Food and Drug Administration (FDA).

Foto: Acorais grundare Kasper Bourdette, Jakob Gelberg och Filip Peters, som får ta emot årets Athenapris för utvecklingen av Acorai Heart Monitor.
Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån