X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ökade forskningssatsningar i Sverige 2022

27 oktober 2023
Illustration provrör

Under 2022 fortsatte satsningarna på forskning och utveckling i Sverige. De totala utgifterna för verksamheten i landet uppgick till cirka 203,5 miljarder, en ökning från 2021 med nästan tre procent på 2022 års prisnivå.

Företagssektorn stod för den starkaste utvecklingen med en ökning på 4,6 procent i fasta priser. Trots att inflationen dämpade den reella utvecklingstakten visar uppgången på  näringslivets centrala roll för svensk forskning och innovation.

Sverige investerar mer än många andra länder. 2021 satsades till exempel sammanlagt knappt 183 miljarder kronor på egen forskning och utveckling, nästan 3,4 procent av BNP. Och läkemedelsbranschen är en av de mest forskningsintensiva branscherna i det svenska näringslivet.

Sverige kan bli omsprunget av andra Life Science-länder

Lifs expert Frida Lundmark välkomnar den positiva statistiken men efterlyser bland annat satsningar på ett bättre klimat för företagsinitierade läkemedelsprövningar för att Sverige inte ska hamna i bakvattnet.

– Näringslivets ökade satsningar på forskning och utveckling 2022 är glädjande och Sveriges starka Life Science-sektor är en solid plattform för innovation, men den ökande globala konkurrensen kräver att vi stärker ekosystemet. Andelen företagsinitierade kliniska prövningar sjunker och satsningar på forskning, innovation och nya behandlingar hamnar i USA och Asien.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy