X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif lanserar en handlingsplan för tillgång till läkemedel

26 oktober 2023
En apoteksanställd ställer upp varor på en hylla.

Läkemedelsbranschen tar ytterligare ett steg i arbetet med att säkerställa svenska patienters tillgång till mediciner: Idag lanserar Lif en handlingsplan som beskriver hur branschen arbetar för att hantera och förebygga läkemedelsbrist och bidra till en robust hälso- och sjukvård. Planen innehåller en rad åtgärdsförslag.

Läkemedel spelar en central roll för människors hälsa. En välfungerande hälso- och sjukvård med god tillgänglighet till mediciner och vacciner räddar årligen människoliv runt om i världen. Att utveckla, producera och leverera dessa produkter är läkemedelsföretagens grundläggande uppdrag. Varje gång en patient inte får tag i sitt läkemedel är ett misslyckande.

Läkemedelsbrist har många orsaker

Anledningarna till att ett läkemedel restanmäls eller inte går att få tag i på apotek och sjukhus är många – bland annat ökad global efterfrågan, komplexa leveranskedjor, en svag krona och det internationella säkerhetsläget. Utmaningarna kvarstår och situationen kan dessutom förvärras.

– Vi i branschen prioriterar frågan och kommer göra allt vi kan för att bidra till att säkerställa att mediciner är tillgängliga för alla, säger Lifs Bengt Mattson som lett arbetet med handlingsplanen.

Samverkan kring läkemedelsförsörjning

Flera av rekommendationerna i planen bygger på ökad samverkan mellan alla inblandade.

– Läkemedelsbrist skapar problem för både patienterna, apoteken och vården, säger Bengt Mattson. Det är därför inte bara en kritisk fråga för företagen utan för hela försörjningskedjan. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, hälso- och sjukvård, distributörer och leverantörer. Även om detta är de forskande läkemedelsföretagens handlingsplan listar vi åtgärdsförslag som involverar alla aktörer.

Förslagen i handlingsplanen

I handlingsplanen föreslår Lif bland annat tidiga och relevanta restanmälningar, system som kan identifiera obalans mellan tillgång och efterfrågan samt att företag med god kontroll ska premieras vid offentlig upphandling.

Målet är att garantera en trygg tillgång till läkemedel för hälso- och sjukvård, apotek och patienter, att lindra vårdpersonalens administrativa börda vid läkemedelsbrist och att skydda läkemedelsföretagens kommersiella intressen.

– På så sätt får vi en långsiktigt hållbar sjukvård som är robust både vid normalläge, kris och krig.

Lyssna på Lifs podd om handlingsplanen

I vår podd Läkemedelsbranschen sänder vi miniserien "Läkemedelsbristen – finns det någon lösning?".

Lyssna på det senaste avsnittet där vi diskuterar handlingsplanen för läkemedelstillgänglighet med Lifs vd Johan Färnstrand och ordförande Malin Parkler, även vd på Pfizer.

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4