X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen om läkemedelsbrist på SvD debatt

6 oktober 2023
Läkemedel på apotekshyllor

Representanter från Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund kräver besked från regeringen och läkemedelsindustrin om läkemedelsbristen i en debattartikel Svenska Dagbladet. Att kunna leverera läkemedel till sjukvård och patient är högsta prioritet för oss inom läkemedelsbranschen. Problemet med läkemedelsbrist är globalt, men det finns lösningar nationellt.

Cirka 95 procent av de läkemedelsprodukter som finns på den svenska marknaden idag är inte restanmälda, och av de cirka 5 procent i rest finns det utbytbara läkemedel i 60–70 procent av fallen. Men trots den övergripande motståndskraft som läkemedelsbranschens leveranskedjor visar, uppstår brister. När det händer skapar det stor frustration i alla led. Och med det rådande världsläget – med stora säkerhetspolitiska utmaningar och ökande protektionistiska tendenser som påverkar den globala handeln – kommer utmaningarna behöva hanteras även framöver. Problemet är globalt, men vi ser att det finns lösningar nationellt.

I repliken lyfter Lif vikten av att agera sektorsövergripande och gemensamt i hela värdekedjan, och föreslår en rad åtgärder som skulle förbättra situationen och minimera negativa konsekvenser.

Läs hela debattartikeln i SvD