X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Fortsatt högt användande av e-tjänster för sjukvården

11 oktober 2023
Kvinna siter i soffa med en mobiltelefon i handen

E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt och frigöra resurser i vården. Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet visar att 8 av 10 personer använder e-tjänster för sjukvården, vilket är ett betydande antal, tycker Lifs digitaliseringsexpert Gunilla Englund.

Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet visar att 8 av 10 personer i befolkningen fortsätter att använda e-tjänster för sjukvården, vilket är en positiv utveckling. Dock har det skett en liten minskning i användningen av e-tjänster från förra årets 83 % till dagens 81 %.

En möjlig förklaring kan vara en avtagande oro över covid-19-pandemin, där e-tjänster var en viktig komponent för att minimera fysisk kontakt.

–Vi ser att internetanvändningen i Sverige fortsätter att öka, och detta sker på redan höga nivåer. Även om det finns en liten grupp på 4% som inte använder internet, är användandet av e-tjänster för sjukvården fortsatt högt. Detta är ytterligare ett incitament för Lif och Fass att fortsätta utveckla användarvänliga, tillgängliga och effektiva digitala tjänster för att öka människors delaktighet i sin egen vård, som på sikt stärker folkhälsan, säger Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig på Fass och digitaliseringsexpert på Lif.

Läs rapporten Svenskarna och internet

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy