X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En omstrukturering av Sveriges forsknings- och innovationsfinansiering föreslås

13 oktober 2023
Forskare i laboratorium

En utredning som har granskat finansieringssystemet för forskning och innovation lämnar nu förslag på en omstrukturering som kan möta dagens och morgondagens behov. Då kvaliteten i svensk forskning stått stilla de senaste tio åren trots ökade statliga anslag behövs ett omtag.

De nuvarande ansvariga myndigheterna – exempelvis Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova – ska upplösas och ersättas av tre nya: Vetenskapsmyndigheten, som ska ge stöd till grundläggande forskning, Myndigheten för strategisk forskning, som ska stödja forskning och innovation av vikt för samhälle och näringsliv, och Innovationsmyndigheten, med ansvar för att finansiera implementering av samhällsviktiga innovationer. 

Utredningen menar att den nya strukturen kommer skapa ett mer integrerat, välkoordinerat finansieringssystem som ger synergier mellan olika forsknings- och innovationsområden. 

En ny struktur krävs för att forskningens framsteg ska ge samhällsnytta 

Lif ser positivt på Forskningsfinansieringsutredningens förslag – det är dags att utveckla en organisering som möjliggör finansiering genom hela linjen från tidig forskning till implementering på ett bättre sätt. Det nuvarande finansieringssystemet har utformats i en annan tid och dagens forskning  ställer andra krav. 

– Medicinsk forskning har gjort stora landvinningar men för att framstegen ska nå fram till patienten i form av nya läkemedel behövs en mer ändamålsenlig organisering, säger Lifs Life Science-expert Frida Lundmark och välkomnar en starkare koppling till samhällsutmaningar och näringslivets roll inom forskning. 

Globala finansieringstrender påverkar Sverige som innovationsland 

Den internationella konkurrensen hårdnar och det finns en trend med mer statlig finansiering av forskning globalt. Därför behövs en omorganisering för att försvara Sveriges position som excellent forsknings- och innovationsland, särskilt inom Life Science. 

Viktigt är också att förenkla processerna så att den administrativa bördan minskar. 

– Forskare måste få tid att vara just forskare, avslutar Frida Lundmark. 

 

Om Forskningsfinansieringsutredningen

Forskningsfinansieringsutredningens arbete har letts av den särskilda utredaren Ingrid Petersson. Rapporten "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation" finns att läsa på regeringens webbplats. 

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy