X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Efterlängtat beslut om ny biobankslag

24 januari 2023
Illustration provrör

Riksdagen har nu beslutat om en ny biobankslag. Beslutet är efterlängtat och nödvändigt för att göra Sverige mer attraktivt för klinisk forskning och locka nya investeringar till Life Science-området.

Insamling och tillgång till vävnadsprover utgör en viktig del i kliniska läkemedelsprövningar och goda förutsättningar för effektiva och förutsägbara processer vid ansökning om tillgång till prover och biobanksavtal är av yttersta vikt. Den nuvarande biobankslagen har ansetts föråldrad och i behov av att uppdateras för att effektivisera administrationen och förenkla tillgången till prover för både vård, behandling och forskning.

– Biobankerna utgör en viktig kugge i Life Science-systemet och en ändamålsenlig lagstiftning är avgörande för att Sverige fortsatt ska vara ett attraktivt land för globala läkemedelsföretag att förlägga forsknings- och innovationsinvesteringar i. Riksdagens beslut om en ny biobankslag är därför både efterlängtat och välkommet, säger Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif.

Kliniska prövningar spelar en avgörande roll för att integrera forskning och innovation i vården. De senaste femton åren har både antalet företagsinitierade kliniska prövningar som startas i Sverige och antal patienter som ingår i prövningarna minskat.

– Sverige måste verka för att attrahera fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som ger patienterna och hälso- och sjukvården tillgång till de senaste och mest avancerade behandlingarna. Nu får vi en internationellt konkurrenskraftig biobankslag som stärker Sverige och gör oss mer attraktiva för kliniska prövningar, säger Frida Lundmark.

I samband med beslutet föreslår socialutskottet ett tillkännagivande till regeringen om forskning på prover från beslutsoförmögna personer.

– Vi ser positivt på att socialutskottet föreslår att lagen kompletteras för att, med bibehållen integritet, möjliggöra forskning på prover från beslutsoförmögna personer. Att kunna bevara dessa prover är väldigt viktigt för att underlätta forskning om allvarliga sjukdomar inom exempelvis demensområdet, säger Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif.

Det här är biobanker

  • En biobank är en samling prover som tagits från människa eller foster och som samlas in, analyseras, förvaras och tillgängliggörs för olika ändamål, så som vård eller forskning.
  • I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prover i 338 olika biobanker.
  • De största biobankerna finns inom regionerna där uppskattningsvis 90 procent av alla biobanksprover i Sverige finns lagrade.
  • 95 procent av alla prover sparas för vårdändamål. Typexempel är cancerprover som sparas för att kunna analyseras senare, exempelvis vid återfall.
Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy