X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Överenskommelse om hälsodata

8 juni 2022

Lif och andra Life Science-organisationer har tecknat en överenskommelse med Centrum för hälsodata inom Region Stockholm om gemensamma principer för tillgång och utlämnande av hälsodata. Syftet är att underlätta samverkan mellan Life Science-företag och hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen har tecknats mellan Lif, Swedish Medtech, SwedenBIO, Swedish Labtech och Region Stockholm. Där skriver parterna att överenskommelsen ger uttryck för en uttalad ambition att gemensamt och kontinuerligt vidareutveckla förutsättningarna för samverkan för att underlätta industrins tillgång till hälsodata med säkra och integritetsbevarande rutiner för invånarna och patienterna i Stockholms län.

Fördjupad samverkan främjar precisionsmedicin

Frida Lundmark, sakkunnig i hälsodatafrågor på Lif, menar att överenskommelsen med Region Stockholm är mycket betydelsefull för läkemedelsföretagen:

– Företagen och regionen har ju sedan länge samverkat kring hälsodata. Den här överenskommelsen där Centrum för hälsodata har en nyckelroll utgör ett mycket bra ramverk för att ytterligare fördjupa samverkan, säger Frida Lundmark.

– Att ha tillgång till hälsodata är också helt centralt för att kunna implementera precisionsmedicin och avancerade läkemedelsterapier, såväl för företagen som hälso- och sjukvården. Behoven av att kunna följa patienter kontinuerligt kommer definitivt att öka framöver.

Om hälsodata-överenskommelsen

Överenskommelsen är en regional tillämpning av de övergripande regler för samverkan med hälso- och sjukvården som organisationerna har tecknat med SKR, samt vad gäller forskning överenskommelsen med SKR om kliniska prövningar.

Ladda ner överenskommelsen (pdf)

 

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy