X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen lanserar ett hållbarhetsmanifest

23 maj 2022

Lif lanserar ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Manifestet är uppdelat i områdena ”etik och transparens”, ”god hälsa och tillgång till läkemedel” och ”minskad miljöpåverkan”. Det åtföljs av en hållbarhetsstrategi som beskriver läget och förutsättningarna för arbetet med hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030 inom läkemedelsbranschen.

– Det visar hur vi bidrar till hela Life Science-sektorns arbete med samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet, säger Lifs trainee Alexander Sommensjö som arbetat med manifestet. Han menar att det har varit viktigt att få med alla aspekter av hållbarhet.

– I och med det kan vi säkerställa att alla globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 integreras i företagens och Lifs hela verksamhet. Målet om god hälsa är det område där läkemedelsbranschen kan göra störst skillnad men allt hänger ihop och vi har försökt få med helheten.

Olav Fromm är vd för Chiesi Nordic och sitter i Lifs styrelse. Han har varit engagerad i hela processen.

– Jag är glad och stolt att Lifs styrelse tagit det här initiativet. Vi behöver öka takten i omställningen. Våra medlemsföretag har kommit olika långt, samtidigt klargör manifestet att vi ska hjälpas åt. Hållbarhetsmanifestet kommer att inspirera medlemsföretag att utvecklas i samma riktning som FN:s Agenda 2030. Med det kan vi visa omvärlden att vi tar hållbarhetsfrågan på allvar.

Hållbarhetsarbetet kan påverka globalt

Hållbar utveckling har länge stått högt på Sveriges politiska agenda och Life Science-sektorns bidrag kan accelerera arbetet, även internationellt. Det menar Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson:

– Även om den svenska marknaden är liten ur ett internationellt perspektiv har Lifs medlemmar, som vanligen är dotterbolag till multinationella företag, en relativt stark position inom sina globala koncerner. Det betyder att svenska initiativ kan spridas internationellt.

Nästa steg

För att säkerställa att åtagandena följs kommer Lif att ta fram mätbara delmål, bland annat en färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch, och en redovisningsmodell. Arbetet och framstegen ska sedan redovisas på Lifs årliga hållbarhetskonferens.

Lifs hållbarhetsmanifest

Etik och transparens

  • Vi verkar för så stor samverkan, transparens och öppenhet som möjligt genom läkemedlens hela värdekedja.
  • Vi agerar förtroendeskapande och med respekt i all samverkan, och förvaltar och vidareutvecklar ett etiskt förhållningssätt i den forskande läkemedelsbranschen.
  • Våra medlemsföretag är goda arbetsgivare.

God hälsa och tillgång till läkemedel

  • Vi arbetar för en god tillgänglighet och tillgång till läkemedel, och driver på för patienters möjlighet till en optimal behandling samt allas lika rätt till läkemedelsbehandlingar och vård.
  • Vi bekämpar hotet från antibiotikaresistensen.
  • Vi är en pålitlig samarbetspartner i bygget av förbättrad resiliens i samhället, i såväl normalläge som vid kriser, pandemier och katastrofer.

Minskad miljöpåverkan

  • Vi är en del av omställningen till en cirkulär ekonomi.
  • Vi verkar för en fossilfri läkemedelsbransch.
  • Vi verkar för minskade utsläpp av läkemedelsrester i vatten.

Ladda ner hela manifestet

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4