X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sverige utser en AMR-ambassadör för att arbeta mot antibiotikaresistens

17 februari
Bild på Malin Grape

Nu växlar Sverige upp i kampen mot antibiotikaresistens och utser en AMR-ambassadör som ska stärka arbetet internationellt. Det blir Malin Grape som får uppdraget.

– Det känns mycket angeläget att få arbeta med det som WHO bedömer är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Det är en fråga som berör oss alla och som vi måste arbeta med internationellt för att få effekt, kommenterar Malin Grape sin nya roll i ett pressmeddelande.

Bengt Mattson, ansvarig för antibiotikafrågor på Lif, gratulerar regeringen till ett bra val.

– Malin Grape är verkligen rätt person för uppdraget. Hon har gedigen erfarenhet av frågan och har bidragit i både nationella och internationella insatser för att bekämpa antibiotikaresistensen. Vi kommer med intresse följa hennes arbete och ser fram emot en intensifierad svensk kraftsamling mot antibiotikaresistens på global nivå.

En viktig satsning inför Sveriges ordförandeskap i EU

Satsningen ligger rätt i tiden eftersom Sveriges ordförandeskap i EU närmar sig, samtidigt som problemet med antibiotikaresistenta bakterier blir alltmer påtagligt. En stor internationell studie visade nyligen att antimikrobiell resistens (i vardagligt tal antibiotikaresistens) är en av de ledande dödsorsakerna i världen. 2019 avled över en miljon människor på grund av resistenta infektioner som inte kan behandlas med antibiotika. Utan kraftfulla åtgärder kommer situationen bara att förvärras i takt med att alltfler antibiotika blir verkningslösa.

– Hotet från antibiotikaresistensen ökar och det är ett problem som kräver globalt samarbete om vi fortsatt ska ha fungerande antibiotika och kunna bedriva nödvändig hälso- och sjukvård, säger Bengt Mattson. Sverige har redan en framstående plats internationellt och bedriver sedan länge ett målmedvetet arbete mot antimikrobiell resistens. Vi är extra glada att utnämningen sker nu inför Sveriges ordförandeskap i EU 2023. Då har vi ett strålande tillfälle att verkligen rikta uppmärksamheten mot frågan inom EU och stärka arbetet.

Malin Grape

Malin Grape är i dag chef för Folkhälsomyndighetens enhet för antibiotika och vårdhygien och har länge arbetat med just dessa frågor, såväl nationellt som internationellt. Exempelvis har hon varit ansvarig för Folkhälsomyndighetetens arbete för att bygga upp och utveckla WHO:s globala övervakningssystem för antibiotikaresistens (GLASS). Hon har även bidragit till det europeiska projektet JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections).

Källa: regeringen.se

Foto på Malin Grape: Lena Katarina Johansson

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4