X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Viktigt EU-ordförandeskap för läkemedelsbranschen

14 december 2022
Ulf Kristersson

Regeringens prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet inom EU har nu presenterats. Läkemedelsbranschen ser fram emot att vara en aktiv samarbetspartner under halvåret.

Statsminister Ulf Kristersson presenterade på onsdagen de övergripande prioriteringarna i riksdagen, samtidigt som den nya hemsidan för ordförandeskapet lanserades.

I programmet för ordförandeskapet lyfter regeringen fram att läkemedel kommer att vara prioriterat inom området hälso- och sjukvård. Under våren kommer EU-kommissionen lägga fram ett omfattande lagförslag, och det faller på Sverige att som ordförande inleda förhandlingsprocessen.

”Ordförandeskapet kommer att föra arbetet framåt med kommissionens kommande förslag till uppdatering av den generella läkemedelslagstiftningen samt förslag till de nya förordningarna om sär- respektive barnläkemedel. Ytterligare en fråga som väntas bli föremål för rådet är förslaget till en ny förordning om avgifter till europeiska läkemedelsmyndigheten”, skriver regeringen i programmet.

Anders Blanck, vd Lif, betonar att för den forskande läkemedelsbranschen i Europa är EU-lagstiftningen för läkemedel helt central. Det regelverk som lagstiftningsprocessen resulterar i kommer att ha avgörande betydelse för EU-medborgares tillgång till nya effektiva läkemedel, för läkemedelsföretagens incitament för forskning och utveckling, för läkemedelsproduktion i Europa, och för EUs konkurrenskraft inom Life Science gentemot framför allt USA och Kina.

– Jag hoppas att Sverige kan driva på för att lagstiftningen tillförsäkrar bättre och mer jämlik tillgång till läkemedel, samtidigt som den ger goda incitament till fortsatta medicinska framsteg och framtida möjligheter att behandla och i bästa fall bota svårt sjuka patienter, säger Anders Blanck.

De övriga prioriteringar som regeringen lyfter fram inom hälsoområdet är det gemensamma systemet inom hälsodata, genomförandet av EUs cancerplan, samt fortsatt kamp för att minska hotet från antimikrobiell resistens, AMR.

– Vi inom läkemedelsbranschen ser fram emot god samverkan med regeringen under ordförandeskapet. Detta både vad gäller de lagstiftningsprocesser inom EU som är aktuella inom vårdområdet och inför de viktiga möten i Sverige som kommer att genomföras inom cancer, AMR och Life Science, säger Anders Blanck.