X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Världens största läkemedelsföretag i gemensam satsning mot klimatförändringarna

3 november 2022
Illustration av sol, träd och en fågel

Sju av världens största läkemedelsföretag kraftsamlar nu för att reducera utsläppen av växthusgaser. Genom flera konkreta åtgärder ska de gemensamt accelerera arbetet för netto noll-utsläpp i sjukvården.

Det är AstraZeneca, GSK, Merck, Novo Nordisk, Roche, Samsung Biologics och Sanofi som gör satsningen och initiativet lanseras inför FN:s klimatkonferens COP27.

– Under pandemin tog hälso- och sjukvården ett stort kliv framåt och visade vad som kan uppnås när vi jobbar tillsammans. I dag agerar vi med samma brådska, men denna gång för att tackla klimatkrisen som är det största globala hotet mot vår hälsa i modern tid. Jag hoppas att vi med detta initiativ kan inspirera andra sektorer att driva gemensamma klimatåtgärder i stor skala, säger AstraZenecas vd Katarina Ageborg i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvården står för fyra till fem procent av världens koldioxidutsläpp, och eftersom leverans- och vårdkedjorna är de största klimatbovarna koncentrerar företagen flera av åtgärderna dit. De vill bland annat införa gemensamma standarder för leveranser för att minska koldioxidutsläppen i hela försörjningskedjan och gemensamma inköp av förnybar energi.

Netto noll-utsläpp i sjukvården gör skillnad för klimatet

Växthuseffekten får allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Infektioner, epidemier, och undernäring är några av klimatkrisens effekter, och extrem hetta och luftföroreningar orsakar miljontals dödsfall vare år. Den ökande klimatorsakade ohälsan belastar i sin tur sjukvården. För den forskande läkemedelsbranschen är god hälsa ett av de prioriterade områdena i arbetet med hållbar utveckling och behovet av att bekämpa den globala uppvärmningen både skyndsamt och kraftfullt är akut, säger Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson som tror att företagens gemensamma satsning på netto noll-utsläpp i sjukvården kommer göra skillnad:

– Sjukvården är inte en av de verksamheter som orsakar mest koldioxidutsläpp men den är nog så viktig och alla sektorer måste gräva där de står och ta ansvar för sina områden. Att sju stora globala läkemedelsföretag gör gemensam sak för att reducera utsläppen kommer att snabba på omställningen till en fossilfri hälso- och sjukvårdssektor där läkemedelsleveranser, vården av patienter och kliniska prövningar gör ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch 

Lif kommer senare under hösten att lansera en färdplan för en svensk fossilfri läkemedelsbransch, en viktig pusselbit i samhällsomställningen.

– Färdplanen ska bidra till Sveriges mål om att vara världens första fossilfria välfärdsnation senast 2045 och är en del av vårt hållbarhetsmanifest, berättar Alexander Sommensjö som arbetar med Lifs hållbarhetsstrategi tillsammans med Bengt Mattson.

– Hållbarhetsmanifestet är ett paket med nio åtaganden som rör alla delar av läkemedelsbranschens verksamhet och med kopplingar till både social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Hållbar hälsa är vårt huvuduppdrag men alla delar hänger ihop.

Satsningen på netto noll-utsläpp i hälso- och sjukvården sker inom ramen för Sustainable Markets Initiatives (SMI) Health Systems Task Force, ett offentlig-privat partnerskap som lanserades vid COP26 sommaren 2021.

 

Läkemedelsföretagens åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen

Åtgärderna görs inom de tre områden där de bedöms ha största möjliga effekt: leveranskedjor, vårdkedjor och kliniska prövningar. De två förstnämnda står för de största utsläppen i hälso- och sjukvården. Företagen ska bland annat:

  • införa gemensamma standarder för leveranser för att minska koldioxidutsläppen i hela försörjningskedjan och utvärdera gemensamma inköp av förnybar energi.
  • verka för en gemensam standard och verktyg för att beräkna utsläppen i vårdkedjorna för olika sjukdomstillstånd.
  • komma överens om gemensamma sätt att belysa livscykeldata på produktnivå i syfte att öka transparensen om olika behandlingars utsläppspåverkan.
  • skapa ett gemensamt ramverk för att mäta utsläppen från kliniska prövningar.