X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Många nyttjar digitala vårdtjänster

11 oktober 2022
Kvinna med dator

Kunskapen om hur man hanterar vårdappar är hög enligt Internetstiftelsens undersökning av svenskarnas internetvanor och användande av digitala tjänster. E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt och frigöra resurser i vården, säger Lifs digitala expert Gunilla Englund och konstaterar att rapporten är glädjande läsning.

I Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet är det glädjande att se att svenskarnas användning av digitala vårdtjänster ligger på hela 83 %. Det är en bra ökning jämfört med 79 % från föregående år och siffrorna är ytterligare ett incitament för Lif och Fass att fortsätta att vidareutveckla våra digitala tjänster för att främja folkhälsa och patientengagemang, säger Gunilla Englund som är digital expert på Lif och affärsutvecklingsansvarig på Fass.

– Vi ser att kunskapen om hur man hanterar appar och loggar in och utför vårdrelaterade ärenden är hög.  Detta är positivt, dels för att det bidrar till att göra patienter mer självständiga, men också för att det är ett sätt att frigöra resurser för vården. Man behöver dock alltid ha i åtanke att det finns grupper som av olika skäl inte har möjlighet att vara en del av den digitala utvecklingen. Krånglig teknik, oro för sin personliga integritet samt rädsla för att drabbas av olika nätbrott är vissa av de faktorer som begränsar svenskarna i att använda internet än mer.

E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt genom fler verktyg och hjälpmedel att hantera sin hälsa. Det är också nödvändigt i arbetet med att skapa ett effektivt, patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem och utveckla nya personifierade behandlingar och lösningar.

– Vi tror på att sänka trösklarna och använda digital teknik för att göra fler delaktiga i sin läkemedelsbehandling. Vad gäller Fass eftersträvar vi att alla som behöver läkemedelsinformation enkelt ska kunna ta del av det via Fass. Informationen om läkemedelsbehandlingar uppdateras kontinuerligt och den är många gånger väldigt omfattande. Genom att presentera läkemedelsinformation via appar och webbsidor skapas möjligheter i hur informationen visas upp och anpassas utifrån patientens förutsättningar, avslutar Gunilla Englund.

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy